Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN                                         Müdür
Öğr. Gör. Gülhan GÜLDÜR                                         Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Zeynep Sıla ÖZŞEN                                    Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN                                 Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Prof. Dr. Mitat KOZ                                                     Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Nehir VAROL                                    Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı
Raportör Fehmi DOĞANÇAY                                   Yüksekokul Sekreteri