Eğitim ve Öğretimi ile tercih edilen, yeni teknoloji ve stratejilere uyum sağlayan, ulusal-uluslararası alanda mesleki eğitimde örnek ve öncü okul olmak.