Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2008-2009 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Turizm cenneti Türkiye’de nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyan turizm sektörüne, konusuna vakıf eğitimli insan yetiştirmeyi misyon edinen bu programda eğitim 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Ayrıca Ankara’da bir yıl isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi de vardır. Derslerin uygulamalı olarak yapılmasına imkan veren Ankara Üniversitesi Uygulama Oteli Mevcuttur. Öğrenciler ağırlama işletmelerinin çeşitli departmanlarında 45 gün süreyle işyeri stajı yaparlar. Bu sayede turizm alanındaki gelişmeleri yakından takip ederler ve aynı zamanda yönetici kadrolarına gelebilecek özelliklere sahip nitelikli birer turizm meslek elemanı olurlar.