Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Turizm Çalışmaları Dergisi (Journal of Tourism Studies), farklı bilim alanlarında turizm konusunda yapılmış olan çalışmaları biraraya getirmeyi hedefleyen çok disiplinli bilimsel hakemli bir dergidir. Yazım dili Türkçe ve İngilizce olan dergi yılda iki kez, açık erişimli elektronik bir dergi olarak TÜBİTAK ULAKBİM web portalı (Dergipark) üzerinden yayımlanmaktadır.

Toplumsal, ekonomik, kültürel ve çevresel etkileri nedeniyle turizm günümüzde disiplinlerarası bir alan olarak nitelendirilmektedir. Turizmin disiplinlerarası bir alan olarak incelenmesi, turizmin alanındaki gelişmelerin ve sorunların çok yönlü ve farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesini de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamdan hareketle Turizm Çalışmaları Dergisi, farklı disiplinlerden turizmi çalışma alanı olarak kabul eden bilim insanlarının, kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalarını (en son alanyazını kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri vb.) yayınlamaları için akademik bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda aşağıda belirtilen disiplinlerden gelen nitelikli ve özgün bilimsel çalışmalara öncelik verilmektedir:

Arkeoloji, Coğrafya, Felsefe, Flora, Gastronomi, Gıda Mühendisliği, Güzel Sanatlar, Hukuk, İç Mimarlık, İktisat, İletişim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kültürel Miras, Kültürlerarası İletişim, Mimarlık, Müzecilik, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji, Sosyoloji, Pazarlama, Peyzaj Mimarlığı, Psikoloji, Rekreasyon, Turizm, Şehir ve Bölge Planlama, Yönetim ve Organizasyon.