BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU

STRATEJİK PLAN AMAÇLARIMIZ ve HEDEFLERİMİZ

 

AMAÇ 1: EĞİTİM ve ÖĞRETİMDE KALİTEYİ İLERİYE TAŞIMAK

Hedef 1.1. Seçmeli ders sayısı artırılarak, dersi seçecek öğrenci sayısını belli bir oranda tutup daha az sayıda öğrenci ile ders işlemek.

Hedef 1.2. Hizmet içi eğitim programlarına daha çok öğretim elemanının katılımını sağlamak.

Hedef 1.3. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri desteklenerek, öğrenci memnuniyetini daha da artırmak.

Hedef 1.4. Mevcut kütüphane için fiziksel anlamda daha geniş bir mekan oluşturup kitap sayısını artırmak.

Hedef 1.5. Akademik personelin mevcut niteliği korunup gelişmesini teşvik etmek ve sayısını artırmak.

Hedef 1.6. Ders müfredat çalışmalarını pekiştirerek, ders içerik ve kaynaklarının sürekli güncel kalmasını sağlamak.

Hedef 1.7. Teorik derslerin yanında uygulamalı derslerle de eğitimi desteklemek.

 

AMAÇ 2: ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME OLANAKLARINI ARTIRMAK

Hedef 2.1. Hem yüksekokul bünyesince çıkarılan hem de üniversitenin diğer hakemli dergilerine yayın gönderimini artırmak.

Hedef 2.2. Öğretim elemanı başına düşen akademik yayın çıkarma sayısını yükseltmek.

Hedef 2.3. Yılda en az 1 kez ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetler ve projelere katılım sağlayarak etkinlikler (sergi, tanıtım, konferans, kongre vs.) düzenlemek.

 

AMAÇ 3: İÇ ve DIŞ PAYDAŞ İLİŞKİLERİ İLE TOPLUMSAL İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK

Hedef 3.1. İdari ve akademik çalışan memnuniyetini artırmak.

Hedef 3.2. Öğrencilerin Ankara Üniversitesi’ne olan aidiyeti hissettirmek adına yılda en az 1 kez merkez kampüste etkinlik düzenlemek.

Hedef 3.3. Yerleşke içinde alternatif beslenme imkanları sunmak.

Hedef 3.4. İş yaşamının içinde olan mezunların yılda en az 1 kez yüksekokula gelip deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak.

Hedef 3.5. Beypazarı ilçesindeki yerel yönetim kurumlarıyla olan işbirliğini daha da geliştirmek.

Hedef 3.6. Öğrenci kulüplerinin kurulmasını teşvik etmek.

Hedef 3.7. İlçe halkının sosyal gelişimine katkı sağlayabilecek etkinlikler (kongre, seminer vb. )düzenlemek.

 

AMAÇ 4: FİZİKSEL ALT YAPIYI GELİŞTİRMEK

Hedef 4.1. Kız ve erkek öğrenciler için yurt imkanı sunmak.

Hedef 4.2. Yüksekokul bünyesindeki kantin ve yemekhanenin fiziksel koşullarını iyileştirmek.

Hedef 4.3. Yüksekokul bünyesindeki bölümlerin kullanımı için atölye binasını tamamlayarak geliştirmek.

Hedef 4.4. Yüksekokul yerleşkesi içerisinde çeşitli sportif faaliyetlere imkan sunan mekanlar geliştirmek.