Vizyonumuz                                                                   Başvuru Şekli ve Konuları

 

Süreç Nasıl İşliyor?

Bireysel ve grup oturumlarına dahil olmak için 2 aşamalı bir işlem yapılmaktadır.

Ön Görüşme(Problem Belirleme Görüşmesi): Başvuru sorununun belirlenip, değerlendirilmesi ile öğrenciye uygun müdahale yöntemlerini önermek; Bireysel ya da Grup oturumları düzeyinde. Bunun için öğrencinin ifade ettiği sorun dinlenip, bu sorunun oluşmasına katkıda bulunan problem/problemler belirlenir. Öğrenci ile beraber amaçlar belirlenir. Gerekli görüldüğünde kanıta dayalı sonuçlara ulaşmak üzere psikolojik testler uygulanır. Uygun bir müdahale planı üzerinde konuşulur, basamakları hakkında bilgi verilir. Randevular ve her seansın zamanı ve genel taslağı ile ilgili bilgiler verilir.

Seanslar: Her seansın süresi bireysel görüşmeler için 50 dk. Grup terapi oturumları için 90 dk. dır.

Gerek bireysel gerek grup oturumları olsun, ilk seanslarda gizlilik ilkesi ve psikolojik görüşmelerde uyulması gerekli kurallar anlatılılır.

Grup Terapi Oturumları: Tüm gruplara en fazla 12 öğrenci katılabilmektedir. Gruba dahil olma süreci başladıktan sonra kuralları açık ve anlaşılır şekilde anlatılmış gizlilik ilkelerine uymakla yükümlüdürler. “Grupta konuşulan her şey grupta kalır!…”Tüm grupların seans sıklıkları hafta da 1 oturum ve 8 – 12 hafta arasında sürmektedir.Grupla psikolojik müdahaleler 2 şekilde yapılmaktadır; Etkileşim Grupları: Öğrencilerin psikososyal gelişimlerinde karşılaştıkları sorunlar, sorun alanları ve bunlara yönelik başa çıkma yollarının ve çözüm yollarının önerildiği, klinik düzeyde grup oturumlarıdır. Psikolojik Travma Grupları: Gündelik yaşamında travmatik yaşam deneyimi olmuş öğrencilerle yapılmaktadır. Bu gruplara öğrenciler tanıtım toplantılarına katılarak, gizlilik ilkeleri çerçevesinde dahil olmaktadır. Bu grup oturumlarında travmatik yaşantı deneyimleri ile örselenen psikolojik bütünlük duygusu onarılarak, bu deneyimin öğrencinin yakın geleceğinde travma sonrası büyüme sürecinin temel olduğu “üstesinden gelinmiş yaşam deneyimleri” konumuna aktarılması için çalışılır. Pozitif Psikoterapi Grupları: Öğrencilerin psikososyal gelişim dönemlerinde karşılaştıkları sorunları çözmelerinde etkili olan “sahip olduklarının farkına varma”, “güçlü yanlarını fark etme”, “erdem, değerler, üst ahlak kavramlarını yaşama uyarlama” gibi psikolojik ihtiyaçlara karşılık gelecek Martin E.P. Seligman ve Tayyap Rashid (2006) in geliştirdikleri 8 – 12 seans arasında değişen pozitif grup terapi uygulamaları yapılmaktadır.

Üniversitemiz Rektörlüğüne Bağlı Kadın Platformu Koordinatörlüğü Beypazarı Temsilciliği ile işbirliği etkinlikleri:


Klinik Psikolog Sevgi Güney, Ögr. Gör.

İletişim: Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Tel:0 312 762 3020 -7155
E-mail: sevgiguney@medicine.ankara.edu.tr