Bankacılık ve Sigortacılık Uzaktan Eğitim (BAS) Programının amacı, bankacılık sektörü ile sigortacılık sektöründe ve finans piyasalarında faaliyet gösteren kurum-kuruluşlara mesleki temel bilgilerle donatılmış, bankacılık ve sigortacılık konusunda hukuki ve teknik bilgiye sahip, banka ve sigorta hizmetlerini yürütebilen elemanlar yetiştirmektir. Mezunlarımız, finans ve banka sektöründe meslek elemanı olarak görev almakta, sigorta acentesi açabilmekte ya da sigorta şirketlerinde. Kobi’lerde iş bulabilmektedirler.
Karma (blended) öğretim modeli çerçevesinde tasarlanıp uygulanacak olan uzaktan eğitim programında öğrenme etkinlikleri uzaktan öğrenme prensiplerine göre hazırlanmış basılı ders kitapları, e-kitaplar, çevrimiçi (online) dersler, elektronik forum, chat ve yüz yüze etkileşim ortamlarına dayalı olarak gerçekleştirilecek; gerekli hallerde video konferans ve web TV üzerinden canlı dersler ile desteklenecektir. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek uzaktan eğitim programlarına  70  öğrenci ÖSYM tarafından yerleştirilecektir. Yarıyıl esasına göre ders geçme sistemi ile uygulanacak Programlarda öğrenci başarısı yüz yüze oturumlar halinde uygulanacak sınavlarla belirlenecek, tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun edilerek kendilerine Meslek Yüksekokulu Önlisans diploması verilecektir.
Bu uzaktan eğitim programı, özellikle AB ye uyum sürecinde yapılan yasal düzenlemelere bağlı olarak bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde çalışmakta olan meslek elemanlarına, derslere devam etmeden, uzaktan eğitim ortamında gereksinme duydukları yükseköğrenim olanağını sunmaktadır. Ayrıca, uzaktan eğitim programları, Ankara Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012’nin “ Ulusal ve uluslar arası akademik işbirliği sağlayarak etkileşimli uzaktan eğitim ortamları yaratmak” vizyonu ile uyumlu olup “ örgün ve yaygın eğitim türünde diploma programları yanı sıra sürekli eğitim, uzaktan eğitim gibi yollarla toplum-üniversite ara yüzü oluşturmak, ilişki içerisinde olduğu tüm paydaşları ile ilişkilerini en etkili ve verimli düzeye çıkartmak; çalışanların işte gelişimin sağlamak ve çalışma yaşamında memnuniyeti artırmak”  hedefini de gerçekleştirecek özelliktedir.

 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın