Turizm cenneti Türkiye’de nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyan Turizm sektörüne, konusuna vakıf eğitimli meslek elemanı yetiştirmeyi misyon edinen bu programda eğitim 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Program mezunları tüm otellerin, Ön Büro, Servis, Mutfak, Bar ve Kat Hizmetleri birimlerinde iş bulabilmektedirler. Programın amacı, özellikle halen sektörde çalışmakta olan, ancak yükseköğrenim şansı bulamamış turizm sektörü çalışanlarına ve örgün eğitime devam etme şansı bulamayan tüm lise mezunlarına meslek elemanı niteliğini kazandırmaktır. Karma (blended) öğretim modeli çerçevesinde tasarlanıp uygulanacak olan uzaktan eğitim programında öğrenme etkinlikleri uzaktan öğrenme prensiplerine göre hazırlanmış basılı ders kitapları, e-kitaplar, çevrimiçi (online) dersler, elektronik forum, chat ve yüz yüze etkileşim ortamlarına dayalı olarak gerçekleştirilecek; gerekli hallerde video konferans ve web TV üzerinden canlı dersler ile desteklenecektir. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek uzaktan eğitim programlarına  70 öğrenci ÖSYM tarafından yerleştirilecektir. Yarıyıl esasına göre ders geçme sistemi ile uygulanacak Programda öğrenci başarısı yüz yüze oturumlar halinde uygulanacak sınavlarla belirlenecek, tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun edilerek kendilerine Meslek Yüksekokulu Önlisans diploması verilecektir. Bu uzaktan eğitim programı, özellikle Turizm sektöründe çalışmakta olan meslek elemanlarına, derslere devam etmeden, uzaktan eğitim ortamında gereksinme duydukları yükseköğrenim olanağını sunmaktadır. Ayrıca, uzaktan eğitim programları, Ankara Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012’nin “ Ulusal ve uluslar arası akademik işbirliği sağlayarak etkileşimli uzaktan eğitim ortamları yaratmak” vizyonu ile uyumlu olup “ örgün ve yaygın eğitim türünde diploma programları yanı sıra sürekli eğitim, uzaktan eğitim gibi yollarla toplum-üniversite ara yüzü oluşturmak, ilişki içerisinde olduğu tüm paydaşları ile ilişkilerini en etkili ve verimli düzeye çıkartmak; çalışanların işte gelişimin sağlamak ve çalışma yaşamında memnuniyeti artırmak”  hedefini de gerçekleştirecek özelliktedir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

http://ahi.ankara.edu.tr