Eğitim ve öğretim “birinci öğretim” kapsamında olup,  öğretim süresi dört yarıyıl ve eğitim dili Türkçe’dir.

Öğrenciler yaratıcılık, estetik, teknoloji kullanımı ve işlevsel üretim ilkeleri ile aldıkları eğitim öğretimle birlikte tasarım sürecini, gerek uygulama ve gerekse yaratıcılık yönüyle özümseyerek üretime dönüştürebilecek nitelikte yetiştirilmektedirler.

Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, eğitim-öğretim süresince iş birliği yapılan sektördeki önde gelen firmaların desteğin ile eğitim aldıkları alanlarda ara eleman/ aranan eleman olarak istihdam edilmektedirler.