I.YARIYIL

 

KALIP HAZIRLAMA Kodu: BMD-101

Doğru kalıp hazırlamada insan anatomisinin ve doğru ölçü almanın önemi, vücut tiplerini tanıma ve oranları hakkında bilgi. Temel giysi kalıplarını çizme, şablonlama ve serileştirme.

 

GİYSİ ÜRETİMİ Kodu: BMD-103

Bir giysiyi, dikim tekniklerine uygun üretmek. Temel dikim ve dikiş teknikleri ile bel temizleme, kapama, etek ucu temizleme teknikleri, değişik teknik ve modellerde cep, yaka, yırtmaç ve manşet çeşitleri uygulama işlemleri. Örnek giysi üzerinde dikiş tekniklerini doğru ve yerinde uygulama becerileri.

 

TEMEL SANAT EĞİTİMİ Kodu: BMD-105

Sanatın tanımı. Çağdaş sanat anlayışı içinde Temel Sanat Eğitimi’nin yeri. Moda tasarımı için gerekli olan temel sanat öğelerini algılamak, kavramak, doğal biçimlerden sanatsal yapılara varmak; nokta, çizgi, ışık, gölge, hacim, biçim, doku, renk konsantrasyonları, renk uyumları, rengin yoğunluğu…

 

TEMEL TEKSTİL TEKNOLOJİSİ Kodu: BMD-107

Dünyada ve Türkiye’de tekstilin yeri ve önemi, tekstil liflerinin tanımı ve sınıflandırmasının yapılması. Pamuk iplikçiliğinde kullanılan makine parkı çalışma elemanları, çalışma prensipleri, görevleri ve teknolojik şemaları. İplik çeşitleri ve iplikçilikle ilgili hesaplamalar.

 

MESLEKİ MATEMATİK Kodu: BMD-109

Dersin tanıtımı, amacı, yöntemi, araçları, sınavlar hakkında bilgi vermek. Kümeler. Kümelerle işlemler. Sayılar-sayı kavramı Tam sayıların özellikleri. Rasyonel-irrasyonel ve reel sayı kümeleri. Karekök kavramı, ondalıklı sayılar. Mutlak değer, eşitsizlikler. Denklemler, birinci ve ikinci derece denklemleri, birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri. Özdeşlikler. Fonksiyonlar, birinci derece fonksiyon. İkinci derece fonksiyonları. Üslü ve logaritmalı fonksiyonlar. Limit, süreklilik ve türev. ∑, π, işaretlerinin kullanımı. Dizi ve seriler, Dersin değerlendirilmesi ve sonuç, öğrencilerden geri bildirim alınması.

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Kodu: ATA-101

Genel terimler ve tanımlar. Osmanlı İmparatorluğu’nun jeopolitik durumu ve çöküş nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu’nun katıldığı savaşlar. Mondros Mütarekesi. Sevr Anlaşması. Osmanlı İmparatorluğu’nun paylaşılması ve Anadolu’nun işgali konuları ele alınacaktır.

 

TÜRK DİLİ I Kodu: TDİ-101

Dil nedir. Dilin toplumlardaki yeri ve önemi. Türk dilinin tarihsel gelişimi. Türkçe’ de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri. İmla kuralları. Noktalama işaretleri.

 

TEMEL YABANCI DİL Kodu: YDİ-101

Bu dersin temel amacı dilde mevcut olan anlama, konuşma, okuma ve yazma gibi dört temel beceriyi öğrenciye kazandırmak ve bu konuları uygulamaya koymaktır.

 

 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Kodu: BIT-101

Bilgi teknolojilerinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, bilgisayar bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak, bir işletim sistemini temel seviyede kullanarak dosya ve dizin organizasyonu yapabilmek, bilgisayar ağları ve internet hizmeti hakkında bilgi sahibi olur. Ofis Programları hakkında Temel seviyede bilgi sahibi olur.

 

DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM Kodu: BMD-111

Davranışların nedenleri ve davranışı etkileyen faktörler konusunda temel bilgi kazandırmak. İletişimin ve davranışın gündelik yaşam ve iş yaşamındaki  önemini kavratmak. İş ve okul yaşamında başarılı olmak için farklı iletişim ve davranış modellerini öğretmek. Uygar ve etkin bir birey olmak için gerekli bilgileri sağlamak.

 

MESLEK ETİĞİ Kodu: BMD-113

Etik ve ahlak kavramlarını açıklayabilecektir. Mesleki etik ilkelerine uyma kurallarının gerekliliğini değerlendirebilecektir. Ahlak oluşumunda rol oynayan faktörlerin neler olduğunu açıklayabilecektir. Toplumsal yozlaşmanın ne olduğunu açıklayabilecektir.

 

 

  II.YARIYIL

KALIP HAZIRLAMA VE MODEL GELİŞTİRME Kodu: BMD-102

Temel kalıp üzerine model uygulama, örnek dikimlerini yapma. Temel beden kalıbı hazırlama, örnek dikimini yapma, pens kaydırmaları, kapanma payları, çeşitli yaka çalışmaları, kol çizimleri, manto-kaban çizimleri ve çeşitli model uygulamaları.

 

GİYSİ ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİLERİ Kodu: BMD-104

Tasarımı yapılan giysilerin örnek uygulamalarını yaparak üretime geçirmek. Çeşitli dikiş tekniklerinin farklı kumaşlarda örnek uygulamalarını yapar. Bluz üretimini yapabilir. Elbise üretimini yapabilir.

 

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ Kodu: BMD-106

Dokumanın tanımı, dokuma hazırlık işlemleri, temel örgü türleri, tahar ve armür planları. Örme kumaşın tanımı, sınıflandırması ve temel örgüler. Tekstil terbiyesi ve temel işlemleri. Hazır giyim sektörü. Hazır giyim sektöründe üretim yöntemleri, makineleri, üretim aşamaları. Hazır giyimde son işlemler ve paketleme.

 

MODA RESMİNE GİRİŞ Kodu: BMD-108

Moda Resmine Giriş dersinde uygulanan bütün çalışmalarda, Temel Sanat Eğitimi dersinde kavranan temel sanat öğelerini kullanarak; Moda Resminin yöntem ve ilkeleri doğrultusunda; insan vücudunu istenilen oranda adapte ederek, “moda figürü” çizebilmek, özgün moda figürü çalışmaları yapabilmek, yüz ve makyaj stilleri geliştirebilmek. Farklı kumaş dokularını, giysiler üzerinde ifade edebilmek.

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Kodu: ATA-102

Osmanlı döneminde yenileşme hareketleri, Fransız devrimi ve bunun Osmanlıdaki yansımaları. Balkan ve dünya savaşları. Mondros mütarekesi. Milli mücadele (15 Mayıs 1919). Erzurum ve Sivas kongreleri. Cumhuriyetin ilanı. Çağdaşlaşma ve yenileşme hareketleri. Atatürk ilkeleri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel nitelikleri ve stratejik konumu nedeniyle komşularıyla olan ilişkileri ele alınmaktadır.

 

TÜRK DİLİ II Kodu: TDİ-102

Türkçe’nin yapısı, ekleri ve uygulaması. Türkçe’ de isim ve fiil çekimleri. Kompozisyon yazımında planlama ve uygulama. Anlatım biçimleri ve uygulamalar. Yazılı ve sözlü anlatım türleri. Noktalama ve yazım kuralları. Anlatım bozuklukları.

 

 TEMEL YABANCI DİL (İNGİLİZCE) Kodu: YDİ-102

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme. Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme. Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

STAJ Kodu: BMD-116

Öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamada görerek pekiştirmesi amacıyla 45 iş günü zorunlu olarak iş yerlerinde yaptıkları uygulama eğitimidir.

 

BEDEN EĞİTİMİ Kodu: BED-104

Sağlıklı ve topluma faydalı, sporun önemini kavrayan bireyler yetiştirmektir.

 

RESİM Kodu: GUS-108

Öğrencilerin gözlenen üç boyutlu bir nesneyi ya da tasarlanan bir imgeyi bir yüzeye aktarmak için gereken nokta, çizgi, leke, doku gibi temel resimsel ögeleri öğrenmeleridir. Bu temel bilgiler doğrultusunda karakalem, yağlıboya, akrilik gibi malzemeleri ve kullanma becerisi geliştirmelerini sağlamaktır.

 

MÜZİK Kodu: GUS-110

Bu derste, öğrencilerin müzik anlayış ve sezgilerini kulak eğitimi, dikey ve yatay çok seslendirme ve analiz teknikleri yoluyla geliştirmeleri hedeflenir.

 

HEYKEL Kodu: HYK-104

Heykel sanatına ilgi duyanların yaratıcı güçlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanatın doğasını ve mantığını sezmelerini sağlamak; heykel alanında gerekli kültür birikimi, teknik bilgi ve beceriyi kazandırmak. Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak çağdaş, yaratıcı, özgür bireyler yetiştirmektir.

 

ANKARA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ Kodu:BTR145

Ankara’nın tarihi hakkında bilgi vermek, Ankara (Gölbaşı, Mogan Gölü, Eymir, Çağdaş Sanatlar Merkezi, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, Altınpark, Ulucanlar Cezaevi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Roma Hamamı, Hamamönü, Anıtkabir, 1. Meclis Binası, 2. Meclis Binası, Ulus Atatürk Heykeli, Ankara Kalesi, Erimtan Müzesi, Çengelhan, Kozahan, Antik tiyatro, Julianus Sütunu, Hacı Bayram Camii, Augustus Tapınağı, PTT Pul Müzesi, Etnoğrafya Müzesi, Resim Heykel Müzesi, Cer Modern, Opera, Bale ve Devlet Tiyatroları, Hayvanat Bahçesi, Lunapark, Kavaklıdere, Kızılay, Bahçelievler, Ümitköy) hakkında ve Ankara’nın ilçeleri: Ayaş, Beypazarı, Kalecik, Haymana, Gavurkale, Kızılcahamam, Çubuk, Kazan hakkında bilgi vermek.

 

TAKIDA ÇAĞDAŞ EĞİLİMLER Kodu:BKT113

Takının tarihini inceleyip ,günümüzde takının moda, teknoloji ve sanatsal akımlar içinde, değişen görüntüsü ve geçirdiği evrimlerin neler olduğu ile ilgili kapsamlı bir inceleme içeren bu ders, takının tarihi,takının kazandığı yeni anlamlar,tasarım ürünü ve sanat eseri olarak takının kimlikleri,sanat ve takı ilişkisi,çağdaş sanat müzelerindeki takı koleksiyonları gibi konuları içerir.

 

 İMAJ YÖNETİMİ VE STİL DANIŞMANLIĞI Kodu:BMD115

Kişi imajını oluşturan etmenler bağlamında etkili iletişim, beden dili, özgüven, özsaygı, karizma, giyim-kuşam, renkler, statü göstergeleri, uzam dili konuları irdelenerek kişisel kimlik oluşturma konusunda öğrencilerin gelişimini sağlamak.

 

SANAT TARİHİ Kodu: BMD-110

İlk uygarlıklardan başlayarak günümüze kadar öğrencilere görsel ağırlıklı bir bakış açısı kazandırmak ve değerlendirme perspektifi sağlamaktır. Hitit, Frig, Urartu, Helenistik Dönem Sanatı, Roma Sanatı, Bizans Sanatı ve İstanbul konuları işlenmektedir. Ayrıca Kapadokya Bölgesinde Bizans Sanatı ve Bizans İkonografisi ve İkonalar hakkında bilgi verilmektedir. Selçuklu ve Osmanlı Sanatları ile batılılaşma dönemi sanatları hakkında bilgi aktarılmaktadır.

 

MİTOLOJİ Kodu: BMD-112

Türkiye ve komşu ülkeler antikçağ mitosları hakkında bilgi edinmek ve Sumer, Akkad, Babil ve Mısır Mitolojisileri incelenecektir. Anadolu Hitit Frig Urartu Mitosları hakkında bilgi verilecek, Yunan Mitolojisinde Yaradılış ve Yunan Mitosunda 3. Kuşağın mitosları hakkında bilgi aktarılacaktır. Yunan Mitolojisinde hikâyeler, Türk Mitolojileri ve hikâyeleri hakkında bilgi verilecektir.

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Kodu: BMD-114

Bu derste işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, periyodik sağlık kontrolleri. Sağlık Raporları. Portör Muayenesi. Bulaşıcı Hastalıklar. Koruyucu Tedbirler. Ayak Rahatsızlıkları. Kriz Yönetimi. Olağan Dışı Durumlar ve bu durumlarda İletişim Kurulacak Birimler. Yangın-Deprem-Sel. İlk Yardım Çantası. Depremde Güvenli Davranış Hareketleri. Acil Servis. Emniyet Birimleri. Olağan dışı durumlarda ilk önce kurtarılması gerekenler konularının kavranması.

 

EV TEKSTİLİ Kodu: BMD-120

Öğrencilerin ev tekstili hazırlamada gerekli malzeme, tasarım, üretim, kalite unsurları hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmıştır. Ev tekstillerini, çeşitlerini, kullanılan farklı malzemeleri tanıyabilme, ev tekstili seçiminde etkili olan unsurları belirleyebilme, çeşitli kullanım alanları için ev tekstili koleksiyonları tasarlayabilme konularında bilgi verilecektir.

 

 ÇAĞDAŞ SANAT Kodu: BMD-122

Bu dersin amacı; öğrencilerin çağdaş sanatı kavrama yetilerini geliştirmek, çağdaş sanat tarihine hakim olmalarını ve çağdaş sanatın gelişimini, dinamiklerini, belli başlı niteliklerini bir bütünlük içinde düşünebilmelerini sağlamaktır.

 

 

III. YARIYIL

 

 GİYSİ TASARIMI Kodu: BMD-201

Günlük olarak kullanılabilecek özgün modeller tasarlama, bunları kalıba dönüştürme ve dikimini gerçekleştirme. Hazır giyim sanayinde kullanılan değişik dikim tekniklerini örnek giysi üzerinde uygulama.

 

ÜÇ BOYUTLU TASARIM Kodu: BMD-203

Özgün bir modelin drapaj tekniği ile örneğini hazırlayarak giysinin bütününü görebilme ve kalıp hazırlama işlemleri. Araştırma, geliştirme, karar verme ve yaratıcılığı geliştirmeye yönelik çalışmalar.

 

MODA RESMİ VE İLLÜSTRASYON Kodu: BMD-205

Moda Resminin yöntem ve ilkeleri doğrultusunda öğrencinin kendine özgü dünyasını ve yaratıcılığını farklı temalarla, farklı malzeme ve tekniklerle ortaya çıkarmasını sağlamak. Temel giydirme teknikleri verilerek, illüstrasyon, haute-couture ve hazır giyimin tanımını kavrayabilmek ve çalışmalar üzerinde uygulayabilmek. Teknik çizim yapabilmek, eskiyi modernize edebilmek, bir konu, kavram, eğilim seçilerek, konuya uyumlu tasarımlar hazırlayabilmek, tasarımları bir araya getirerek koleksiyonlar oluşturabilmek.

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA Kodu: BMD-207

Bilgisayar destekli Kalıp hazırlama sistemlerini ve paket programı fonksiyonlarını kavrama. Fonksiyonlar yardımıyla bilgisayarda kalıp çizebilme ve kalıplardaki gerekli değişiklikleri yapabilme. Kalıpları bir model ismi altında toplama. Kaydetme, çağırma serilendirme, paylandırma, pastal yerleşimi yapma ve yerleşmiş kalıpları ploterdan yazdırma.

 

MESLEKİ TEKNİK ÇİZİM Kodu: BMD-209

Çizim aletleri ve kullanılışı, temel çizim kuralları, çizgiler, yazılar, izdüşüm çizimleri, kesit görünüşleri, ölçülendirme, perspektif çizim, teorik ve pratik çalışmalarla endüstriyel imalat tekniğinde muhtelif konstrüksiyon ilkelerinin öğretilmesi.

 

STAJ Kodu: BMD-233

Öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamada görerek pekiştirmesi amacıyla 45 iş günü zorunlu olarak iş yerlerinde yaptıkları uygulama eğitimidir.

 

PAZARLAMA YÖNETİMİ Kodu: BMD-211

Pazarlama ve pazarlama kavramları, özellikleri, Pazar türleri, Pazar bölümleme, Pazar seçim stratejileri, karma elemanları gibi pazarlama ile ilgili tüm bilgileri turizm işletmeleri açısından ele alarak öğrencilerde genel bir bilgi dağarcığı oluşturmaktır.

 

SERGİ VE SUNUM TEKNİKLERİ Kodu: BMD-213

Öğrencilerin sergileme sunuş tekniklerinin, teşhir/tanzimin önemi kavramasını, sergileme uygulamalarının değerlendirecek yeteneği geliştirmesini ve dünyada ve Türkiye deki sergiler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

 

MODA EĞİLİMLERİ Kodu: BMD-215

Kuramsal temeller doğrultusunda, moda kavramın sınırlarını çizmek, moda döngüsü, moda kuramları, moda trendleri ve bu trendlerin öngörü çalışmalarını açıklamak.

 

KONFEKSİYON YARDIMCI MALZEMELERİ Kodu: BMD-217

Bu derste öğrencilerin hazır giyim üretiminde kullanılan yardımcı malzemeleri tanıması, bunları nasıl kullanacağı hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmıştır. Ders kapsamında kumaşlar, astar ve telalar, dikiş iplikleri, dolgu destek malzemeleri, birleştirme malzemeleri hakkında bilgi verilir.

 

KUMAŞ BİLGİSİ Kodu: BMD-219

Kumaşın tanımı ve sınıflandırması hakkında bilgi verilmektedir. Dokuma kumaşlar, örme kumaşlar, dokusuz yüzeyler. Normal dokuma kumaşların yapısı ve özellikleri. Kumaşların kullanım özellikleri ve kumaştan beklenen fiziksel özellikler ile kumaş türlerinin kullanım yerleri ve desen özellikleri anlatılmaktadır.

 

DESEN Kodu: BMD-221

Öğrenci, canlı modelden yararlanarak figür çalışmaları ve etütler yapar. Bu etütlerdeki amaç öğrencinin gözlem gücünü ve formu algılama hızını arttırmak, üç boyutlu çalışmaları için altyapı oluşturmaktır.

 

FOTOĞRAFÇILIK Kodu: BMD-223

Amatör olarak dijital fotoğrafçılık teknik bilgisi ve fotoğraf sanatı hakkında temel bilgilerin kavranması ve uygulanması.

 

KALİTE YÖNETİMİ Kodu: BMD-225

Kalite kavramı, tanımı ve tarihsel gelişimi. Sandart ve standardizasyon. Standart ve standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi. Yönetim kalitesi ve standartları. Yönetim kalitesi ve standartları. Kalite yönetim sistemi modelleri. Stratejik yönetim. Yönetime katılma konularının kavranması.

 

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Kodu: BMD-227

Derste araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmıştır. Araştırma üç aşamalı gerçekleşmektedir. Araştırmanın yapılması, araştırma raporunun hazırlanması ve araştırmanın sunumu. Araştırma konusuyla ilgili olarak üniversiteler, sosyal taraflar, işletmeler, öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulayabileceği her türlü kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yaparak araştırmasını tamamlamak ve sunmak.

 

SATRANÇ Kodu: BMD-229

Bireysel oyunun temel prensiplerini, taktiklerini ve temel tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 

MODEL MAKET YAPIMI Kodu: BMD-231

Öğrencilerin; gerek tasarım sürecinde tasarıma yardımcı bir araç olarak, gerekse de ortaya çıkan ürünün temsilinde bir yöntem olarak 3 boyutlu kurguyu görmesinde ve kavramasında destekleyici olma rolünü üstlenmesidir.

 

TASARIM ESTETİĞİ Kodu: BMD-235

Öğrencilerin estetiği kavrama yetilerini geliştirmek ve yaptıkları işlerde estetiği de ön plana çıkartacak çalışmalar yapabilme becerileri kazanmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Tasarım Estetiği, tasarım için ana unsur olan maddenin kullanırlık ve ergonomi boyutları dışında, insan tarafından kazandırılan biçimsellikle ilgili bilgi sahibi olma. Tarihi süreç içinde ideal tasarım kavramlarının ne olduğu ve ileriye dönük ne olması gerektiği sorularına cevap arayabilme.

 

ÖRME GİYSİ ÜRETİMİ Kodu: BMD-237

Bu derste öğrencilerin örme kumaşlarla giysi üretimi yapabilmesini ve giysi üretimi yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğretmek amaçlanmıştır. Örme giysi makinelerini ve otomatlarını tanıma ve örme kumaş özelliklerini tanımlama bilgisi verilecektir. Örme kumaşların özelliklerine uygun kalıp hazırlama ve örme kumaş dikim tekniklerine uygun giysi üretimi yapma.

 

MESLEKİ YABANCI DİL Kodu: BMD-239

Alanıyla ilgili mesleki düzeyde İngilizce verilecektir. Bunun neticesinde öğrenci; moda tasarımı alanı ile ilgili materyaller, yöntem ve teknikler konusunda bilgilere ve bu bilgileri mesleğinde üretken olmak için kullanabilecek. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyip, moda tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyerek kişisel gelişimini devam ettirecektir. Alanı ile ilgili fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilmek için İngilizce bilgisini geliştirecektir. Moda tasarımı alanında Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek ve Moda Tasarımcılığı mesleği ile ilgili yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olacaktır.

 

GİRİŞİMCİLİK Kodu: BMD-241

İş kurmayı öğrenmek. Sektörde veya serbest çalışacak mezunlar için kredi almak maksadıyla bankalara verilen iş kurma ya da ekleme, yenileme sabit sermaye yatırım projelerinin anapara ve faiz ödeme durumunu tahlil etme becerisi kazandırmak. Bir iş kurma sürecinin hangi aşamalardan ve etütlerden ibaret olduğunu kavramak. Fizibilite projelerini banka açısından değerlendirmek.

 

 

 IV.YARIYIL

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GİYSİ TASARIMI Kodu: BMD-202

Öğrencilerin bilgisayar destekli giysi tasarımı sistemlerini, moda tasarımı paket programı fonksiyonlarını tanımalarını sağlama. Moda tasarımı menü fonksiyonları yardımıyla bilgisayarda model çizebilme ve modellerdeki gerekli değişiklikleri yapabilme. Modelleri bir model ismi altında toplama. Kaydetme, çağırma, model değişikliği yapma, farklı kumaş ve renk desenlerini modele uygulama.

 

GİYSİ TASARIMI VE ÜRETİMİ Kodu: BMD-204

Özgün modeller tasarlayarak bunları kalıba dönüştürme ve dikimini gerçekleştirme. Hazır Giyim sanayinde kullanılan değişik dikim tekniklerini örnek giysi üzerinde uygulama.

 

KİŞİYE ÖZEL GİYSİ TASARIMI Kodu: BMD-206

Belli bir kişini fiziki özellikleri ve giysi ihtiyacına uygun giysi tasarlama. Onaylanan modelin teknik çizimi, kumaş seçimini ve süslemelerini belirmeyi sağlama. Kalıpların hazırlanması ve kumaşlara kalıpların yerleştirmesini ve kesimini yapma. Kesilen parçaları birleştirerek bir ürün meydana getirme. Bitmiş ürünü ütüleme ve askılama.

 

PROJE GELİŞTİRME Kodu: BMD-208

Farklı temalar seçilerek özgün kolleksiyonlar hazırlamak. Projenin teması ile ilgili rapor, renk panosu ve hikaye panosu hazırlama. Tema ve belirlenen kumaş numuneleri doğrultusunda hazırlanan tasarımları renklendirme teknik çizimlerini yapma. Bir adet giysinin drapaj çalışmasını yapma, kalıbını hazırlama, dikme ve proje dosyası ile birlikte bitmiş ürün olarak teslim etme.

           

ÜRETİM PLANLAMA Kodu: BMD-210

Bu ders sonunda öğrenciye işletme organizasyonu ve üretim planı yapma yeterliği kazandırmak amaçlanmıştır.

 

GİYSİ SÜSLEME TEKNİKLERİ Kodu: BMD-212

Süslemenin giyimdeki yeri ve önemi, süsleme çeşitleri (dikiş, nakış, hazır gereçler, boya, baskı) teknikleri ile yapılan süslemeler.

 

GİYİM AKSESUARLARI Kodu: BMD-214

Farklı materyalleri kullanarak giysi tamamlayıcı takı, kemer, çanta vb. aksesuar uygulama çalışmaları. Giysi ve çeşitli aksesuarları süsleme ve kullanıma hazır hale getirme çalışmaları yapılmaktadır.

 

KONFEKSİYON ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Kodu: BMD-216

Hazır Giyim sektöründe kullanılan üretim süreçleri hakkında bilgi verilmektedir. Sürece yönelik işlem basamaklarının ne olduğu anlatılmakta ve süreç dâhilinde işlemler gerçekleştirerek üretim yapma amaçlanmaktadır.

 

GİYSİ TARİHİ Kodu: BMD-218

Modanın Tanımı ve kapsamı, modanın teknoloji içindeki yeri. Modanın kültürler içindeki yeri. Moda tarihi içindeki temel kavramları öğrenmek, ilk çağdan günümüze, moda tarihindeki sürekliliği ve bu süreklilik içindeki değişimleri kavramak.

 

GÖRGÜ KURALLARI VE PROTOKOL Kodu: BMD-220

Öğrencinin tüm konukları protokol kuralları çerçevesinde karşılamasını ve ağırlamasını sağlamaktır. Tanışma ve tanıştırılma, hitap, giyim kuralları, telefon konuşmasında dikkat edilecek kurallar, selamlama, ziyaret kuralları, yemek ile ilgili kurallar anlatılmamaktadır.

 

EKOLOJİ VE ÇEVRE BİLGİSİ Kodu: BMD-222

İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri ile ilgili genel kavramları öğrenmek. Sanayi faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilirlik açısından çevrenin önemi kavramak. Yaşam ve çevre dengesini öğrenmek. Türkiye’de çevre politikaları ve ulusal-uluslararası standartları öğrenmek olarak amaçlanmıştır.

 

ANTROPOLOJİ Kodu: BMD-224

İnsanı, biyolojik ve kültürel açıdan ele alarak, önyargılardan uzak ve sistematik bir şekilde tüm yönleriyle öğrencilere tanıtmaktır. Bu bağlamda antropolojinin konusu ve alt dalları ve diğer bilimlerle ilişkisi; insanın özellikleri ve canlılar dünyasındaki yeri; insanın biyo-kültürel evrimi; insanın dünyaya yayılımı (çok ve tek merkezli kuramlar); tarihteki ilk turizm ve günümüzdeki durum; insanda biyolojik çeşitlilik ve mekanizmaları; geçmişteki ve günümüzdeki toplumlar ve kültürleri; tür-ırk-etnik-milliyetçilik kavramlarının biyolojik ve kültürel açıdan irdelenmesi ve sosyal tabakalar; Anadolu insanlık tarihi ve biyolojik – kültürel çeşitlilik konuları incelenmektedir.

 

DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI Kodu: BMD-226

Bu dersin sonunda öğrenciler, spor bilimlerinin multidisipliner konuları içerisinde bir açık alan rekreasyonel etkinliği olan dağcılık sporuna yönelik bireysel performans ve örgütlenme çalışmalarını kuramsal temellere dayalı olarak inceler ve alana özel bilgi birikimini arttırılmasını sağlar.

 

BADMİNTON Kodu: BMD-228

Badmintonu hakkında teorik bilgi sahibi olmak, badmintonu oynayabilmek ve bir başkasına öğretmeyi öğrenmek.

 

TENİS Kodu: BMD-230

Öğrencilere tenis teknik becerilerinin öğretimi ve uygulanması, teknik hareketlerin öğretimi konusunda temel bilgilerin verilmesi ve öğrencilerin bu bilgileri kullanarak tenis oynama becerisini öğrenmesi sağlanır.

 

DENEYSEL TASARIM Kodu: BMD-232

Deneysel, özgün, yaratıcı, çevreye, doğaya ve insana duyarlı tasarım yapabilmek. Moda tasarımda yaratıcı fikirler bulma, deneysel ortam yaratma, tasarımcı kimliğiyle düşünme ve araştırma yapma. Problem oluşturma ve tanımlama, çözüme yönelik etkili ve denenmemiş fikirler bulma. Hızlı düşünme ve fikir bulma, fikirlerin ifadesinde farklı sunum teknikleri geliştirme ve tasarımları uygulama

 

GİYSİ ERGONOMİSİ Kodu: BMD-234

Bu ders ile öğrencilerin ergonomi kurallarını üretilen ürün, çalışılan tezgâh ve makinelere uygulaması ve Ergonomi kurallarına bağlı çevre koşulları oluşturmak amaçlanır.

 

MODA STİLİSTLİĞİ Kodu: BMD-236

Öğrencilerin tüm yaka, kol, etek, ön açılımlar ve kupları isim ve çizimleri ile öğrenmeleri ve bunları giysi üzerine aktarmaları amaçlanmıştır. Öğrenci yeni bir model yaratmayı ve tüm etek çizimlerini ve ön açılımları bilir. Doku yapmayı, giysilerden değişik modeller yaratmayı ve değişik kombinasyonlar yaratmayı başarır. Tüm kol ve yaka isimlerini ve çizimlerini, silueti giydirmeyi bilir.

 

MESLEKİ YABANCI DİL II Kodu: BMD-238

Öğrencileri mesleklerine hazırlamak için gerekli olan dil becerilerini kazandırmak amaçlanmıştır. Bu sayede öğrenci Moda terimlerini öğrenme, moda terimlerini günlük hayatta kullanma ve moda hakkında görüşlerini ifade edebilme ve moda hakkında kendi fikirlerini yazıyla aktarabilme becerisine sahip olur.

 

MARKA YÖNETİMİ Kodu: BMD-240

Markanın nasıl yönetildiğini öğreterek, sanat kurumlarının ve sanatçıların markalaşma süreçleri hakkında bilgiler vermek. Marka değerinin önemini kavratarak, sanatçı kişi veya kurumların kazandıkları marka değerini koruma ve kollama hakkında değerlendirmeler yapmak. Sanat markasına sadakat nasıl oluşturulur ve sanat markaları için kullanılacak iletişim kanalları neler olmalıdır? Sorularına cevap vererek genel bir bakış açısı oluşturmak konuları üzerinde durulacaktır.