Eğitim ve öğretim “birinci öğretim” olup öğrenim süresi dört yarıyıl ve eğitim dili Türkçe’dir.

Öğrenciler yaratıcılık, estetik, teknoloji kullanımı ve işlevsel üretim ilkeleri ile aldıkları eğitim öğretimle birlikte el sanatlarını gerek uygulama ve gerekse yaratıcılık yönüyle özümseyerek üretime dönüştürebilecek nitelikte yetiştirilmektedirler.

Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, eğitim öğretim süresince, işbirliği yapılan sektördeki önde gelen firmaların desteği ile eğitim aldıkları alanlarda ara eleman/aranan eleman olarak istihdam edilmektedirler.