Yatay Geçiş Komisyonu

Başkan       Prof.Dr.Timur GÜLTEKİN
Üye            Öğr.Gör.Dr.Mustafa Cumhur AKBULUT
Üye            Öğr.Gör.Dr.Muhammed Mustafa GÜLDÜR
Üye            Öğr.Gör.İsmail KARAKUŞ
Üye            Öğr.Gör Gül Seçil TAHMAZ
Üye            Öğr.Gör. Aliye KURNAZ
Üye            Okt.Murat ÖZBOLAT

 

İntibak Komisyonu

Başkan       Dr. Öğr. Üyesi Özgür GÜLDÜ
Üye            Öğr.Gör. Muhammed Mustafa GÜLDÜR
Üye            Öğr.Gör.Sabri Serkan KIZILSU
Üye            Öğr.Gör.İsmail KARAKUŞ
Üye            Öğr.Gör Gül Seçil TAHMAZ
Üye            Öğr.Gör.Aytül DOĞAN 
Üye            Öğr.Gör.Aliye KURNAZ
Üye           Okt.Murat ÖZBOLAT


Burs Komisyonu

 Üye           Öğr.Gör.Dr.Muhammed Mustafa GÜLDÜR
Üye            Öğr.Gör.İsmail KARAKUŞ
Üye            Öğr.Gör Gül Seçil TAHMAZ
Üye            Öğr.Gör.Aliye KURNAZ
Üye            Okt.Murat ÖZBOLAT


Uzaktan Öğretim Yayın Komisyonu Üyeleri

Dr Öğr. Üyesi Özgür GÜLDÜ
Okt.Murat ÖZBOLAT


Yemekhane Komisyonu

Üye            Öğr.Gör Gül Seçil TAHMAZ
Üye            Öğr.Gör.İsmail KARAKUŞ
Üye           Yük.Ok. Sek. Fehmi DOĞANÇAY

 

Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

Başkan      Öğr. Gör. Gülhan GÜLDÜR (Müdür Yardımcısı)
Üye            Öğr. Gör. Zeynep Sıla ÖZŞEN
Üye            Dr. Öğr. ÜyesiÖzgür GÜLDÜ