ANKARA ÜNİVERSİTESİ

BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Beypazarı Meslek Yüksek Okulu, eğitim amacıyla verdiği tüm süreçlerde, kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesi ve buna bağlı olarak, insan odaklı, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışını esas alır.

Bu kapsamda Beypazarı Meslek Yüksekokulu’nun tüm çalışanları aşağıda belirtilen kalite yaklaşımlarını uygulamayı benimsemiştir.

 • Kaynakların sürdürülebilir ve etkin kullanımı.
 • Çalışmaların tümünde sürekli iyileştirmeyi esas almayı.
 • Öğrenciler başta olmak üzere, tüm paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak memnuniyete odaklanmayı.
 • Ulusal ve uluslararası kalite standartları çerçevesinde, sürekli gelişmeyi.
 • Tüm paydaşlar dikkate alınarak öneri kültürü içinde olan bir yönetim anlayışı oluşturmayı.
 • İletişim ve uygulamada, “zamanındalık” esasını temel almayı.
 • Tüm öğrencileri destekleyerek eşit yaklaşımda bulunmayı.
 • Her akademik çalışmayı destekleyerek, profesyonel gelişme sağlamayı.
 • Dürüstlük, şeffaflık ve verilen tüm hizmetleri destekleyen bir yönetim anlayışını temel almayı.
 • Düzenli gözden geçirme odaklı bir operasyon yönetim alışkanlığı edinmeyi.
 • Tüm paydaşların geribildirimleri ile kalite standartlarına uygunluğu sürekli denetlemeyi.
 • Projelerin zamanında ve eksiksiz yapılabilmesi temel alınıp, teknolojik imkanların en gelişmişi kullanılarak mükemmelliğe ulaşmayı.
 • Birimlerin tümüne iyi yapılandırılmış fiziksel kaynaklar sağlamayı.