Fehmi DOĞANÇAY
Yüksekokul Sekreteri

Direk Tel                       : 0312 763 30 22
Dahili Tel                      : 7115
e-posta                           : dogancay@ankara.edu.tr
Kurumsal e-posta      : Fehmi.Dogancay@ankara.edu.tr


————————————————————————————————————————————

20160406_162219_resized

Metin APAYDIN
Öğrenci İşleri Şefi

Dahili Tel                  : 7147
e-posta                       : mapaydin@ankara.edu.tr
Kurumsal e-posta  : Metin.Apaydin@ankara.edu.tr

————————————————————————————————————————————

H

Handan KARACA
Özel Kalem

Direk Tel                  : 0312 762 89 22
Dahili Tel                 : 7100
e-posta                      : karacah@ankara.edu.tr
Kurumsal e-posta : Handan.Karaca@ankara.edu.tr
————————————————————————————————————————————

saraç

Ahmet SARAÇ
Öğrenci İşleri

Dahili Tel                 : 7137
e-posta                      : asarac@ankara.edu.tr
Kurumsal e-posta : Ahmet.Sarac@ankara.edu.tr

————————————————————————————————————————————

20160406_162017_resized

Baki TAŞKIRAN
Öğrenci İşleri

Tel                              : 7136
e-posta                      : taskiranb@ankara.edu.tr
Kurumsal e-posta : Baki.Taşkiran@ankara.edu.tr

————————————————————————————————————————————

20160406_162608_resized

Hediye KAYALI
Kütüphane – Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Dahili Tel                 : 7120
e-posta                      : herdem@ankara.edu.tr
Kurumsal e-posta : Hediye.Erdem@ankara.edu.tr

————————————————————————————————————————————

Gülşah DÜLGAR
Personel İşleri – e-Beyas Sorumlusu

Dahili Tel                 : 7141
e-posta                      : gdulgar@ankara.edu.tr
Kurumsal e-posta : Gulsah.Dulgar@ankara.edu.tr

————————————————————————————————————————————

  Serpil TİFTİK
İdari ve Mali İşler – Maaş Mutemetliği

Dahili Tel                 : 7138
e-posta                      : stiftik@ankara.edu.tr
Kurumsal e-posta : Serpil.Tiftik@ankara.edu.tr

————————————————————————————————————————————

 

20160406_165012

Kemal ARSLAN
İdari ve Mali İşler – Maaş Mutemetliği

Dahili Tel                 : 7138
e-posta                      : karslan@ankara.edu.tr
Kurumsal e-posta : Kemal.Arslan@ankara.edu.tr

————————————————————————————————————————————

  Adem YILDIZ
Genel Evrak  – Posta İşleri

Dahili Tel                 : 7140
e-posta                      :  ayildiz@ankara.edu.tr
Kurumsal e-posta : Adem.Yildiz@ankara.edu.tr

———————————————————————————————————————————

 

Aytekin TİFTİKÇİ
Uygulama Oteli Sorumlusu

Tel                               : 763 30 35
e-posta                       : tiftikci@ankara.edu.tr
Kurumsal e-posta  : Aytekin.Tiftikci@ankara.edu.tr

————————————————————————————————————————————

Murat

Murat ALTINAY
ÖSYM Sorumlusu

Tel                                : 763 30 18
Dahili Tel                   : 7111
e-posta                        : maltinay@ankara.edu.tr
Kurumsal e-posta   :Murat.Altinay@ankara.edu.tr
————————————————————————————————————————————

Kadir

Kadir AKÇAN
Memur

Dahili Tel                   : 7145
e-posta                        : akcank@ankara.edu.tr
Kurumsal e-posta   : Kadir.Akcan@ankara.edu.tr

————————————————————————————————————————————

serçeli

Mehmet SERÇELİ
Tekniker

Dahili Tel                 : 7139
e-posta                      : mserceli@ankara.edu.tr
Kurumsal e-posta : Mehmet.Serçeli@ankara.edu.tr

————————————————————————————————————————————

must

Mustafa YAMAN
Teknisyen – Bilgi İşlem Merkezi

Dahili Tel                 : 7139
e-posta                      : myaman@ankara.edu.tr
Kurumsal e-posta : Mustafa.Yaman@ankara.edu.tr