YÜKSEKOKUL YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ

Akademik Faaliyet Raporu
Yüksekokul Kurulu İş Akış Süreci
Yüksekokul Kurulu Üyelikleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri İşlemleri
Yüksekokul Yönetim Kurulu İş Akış Süreci

PERSONEL

40-a-40-b-40-c-40-d-ve-31.-Madde Kapsamındaki Ders Görevlendirmeleri
Adaylık Kaldırma İşlemleri
Akademik Kadro İlanı
Akademik ve İdari Kadrolara İlişkin İptal-İhdas İşlemleri
Akademik ve İdari Personel Nakil İşlemleri
Akademik ve İdari Personel Terfi İşlemleri
Aylıksız İzinler ve Sağlık İzinleri
Bilgi Edinme Başvuru İşlemleri
Disiplin Soruşturması
Görev Atama İşlemleri
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği İşlemleri
Jüri Üyeliği Ücreti Ödenmesi
Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Atama İşlemleri
Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Uzman Görev Süresi Uzatma İşlemleri
Yıllık İzin ve Mazeret İzinleri
Yurtiçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeler

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Çift Anadal Yan Dal
Ders Kayıtları – Danışmanlık Hizmetleri
Ders Muafiyeti
Disiplin Soruşturması
Erasmus Ders Verme Hareketliliği
Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği
Erasmus Öğrenim Hareketliliği
Erasmus Staj Hareketliliği
Farabi Değişim Programı Gelen Öğrenci
Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci
İlişik Kesme
Kayıp Diploma
Lise Diploması İsteme
Mazeret Sınavı
Mezuniyet
Okutulacak Dersler
Öğrenci Temsilciliği
Öğrenci Kayıt Dondurma
Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi
Sınav Notuna İtiraz
Yaz Dönemi Ders Açılması
Yaz Dönemi Ders Alma

MALİ İŞLER

Avans, Kredi Yoluyla Mal Alımı
Aylık Akademik ve İdari Personel Maaş Ödenmesi
Aylık Ek Ders Ücreti Ödenmesi
Bakım-Onarım   
Doğrudan Temin Yoluyla Bakım Onarım Yapımı  
Doğrudan Temin Yoluyla Hizmet Alımı
Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı
Kredi-Avans Mutemedi
Tek Kaynaktan Temin Edilen Hizmet Alımı
Tek Kaynaktan Temin Edilen Mal Alımı
Yolluk İşlemleri

TAŞINIR İŞLEMLERİ

Dayanıklı Taşınırların Numaralandırılması
Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler
Taşınır Çıkış İşlemleri
Taşınır Giriş İşlemleri
Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli


İÇ KONTROL

İç kontrol İşlemleri İş Akış Süreci


BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV   

Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri
Gelen-Giden Belge

BİLGİ İŞLEM

Bilgi İşlem