Hizmet Envanteri Tablosu
Hizmet Standartları Tablosu
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği