1-Müdür
2-Müdür Yardımcıları
3-Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri 
4-Yüksekokul Kurulu Üyeleri
5-Yüksekokul Sekreteri
6-Özel Kalem-Yüksekokul Yönetici Sekreterliği
7-Bölüm Başkanları
8-Yazı İşleri
9-Personel İşleri
10-Öğrenci İşleri
11-Mali İşler
12-Taşınır İşlemleri
13-Bilgi İşlem
14-Belge Yönetimi ve Arşiv İşleri
15-İdari İşler
16-Destek Hizmetleri
18- Kütüphane
19-ÖSYM Koordinatörlüğü