Bankacılık ve Sigortacılık Programı, finans sektörünün gereksinim duyduğu, mesleki temel bilgilerin yanı sıra hukuki ve teknik bilgilere de sahip, banka ve sigorta hizmetlerini yürütebilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla çağdaş eğitim öğretim teknikleri kullanılarak, gerekli teknik bilginin yanı sıra hizmet sektörü çalışanının olmazsa olmazı insani iletişim becerileride verilmeye özen gösterilmektedir. İki yıllık eğitim süresince herhangi bir ticari firma çalışanının ihtiyaç duyduğu temel işletme,ekonomi, hukuk, muhasebe bilgilerinin yanı sıra bankacılık ve sigortacılık ile ilgili uzmanlık dersleri yoğun bir şekilde verilmektedir. Programdan mezun olan öğrencinin bilgi düzeyini yükseltmek amacının yanı sıra bilgisini doğru ve amaca uygun şekilde iletebilme, sorun çözebilme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Mezunları, finans, banka sektöründe meslek elemanı olarak görev almakta, sigorta acentesi açabilmekte ya da sigorta şirketlerinde görev yapabilmektedir.