I.Yarıyıl

 

BAT 101 Kalıp ve Model Bilgisi

Bu derste öğrencilere; Ayak, anatomisi, ayak biyomekaniği, kalıp çeşitleri, kalıp ölçüleri, temel ayakkabı modelleri, ölçü sistemleri, kalıp maskeleme yöntemleri, dış, iç, ara formlardan yola çıkılarak standart form hazırlama tekniği verilmektedir.

 

BAT 103 Saya Kesim ve Dikimine Giriş

Kesim yöntemleri, kesim alıştırmaları, saya yapımında kullanılan makine, ekipmanlar, tezgâh işlemleri alıştırmaları, dikim alıştırmaları, terlik ve gova, model sayaların kesim ve dikimi.

 

BAT 105 Temel Sanat Eğitimi

Nokta ve çizgi uygulamalarıyla kompozisyon düzenleme, iki ve üç boyutlu obje çizimleri, ışık gölge, hacim, kumaş ve deri yoğunluklu doku çalışmaları, renk kontrastları, perspektif uygulamaları.

 

BAT 107 Mesleki Matematik

Sayı kümelerinde işlemler, birinci ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler, oran-orantı, doğru, ters, bileşik orantı problemleri, yüzde hesapları, geometride temel kavramlar, açılar, çevre, alan ve hacim hesapları.

 

BİT 101 Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojisinin temel kavramları, çalışma sistemi, temel bilgisayar donanım parçalarının özellikleri ve çalışma prensipleri, işletim sistemi ve özellikleri, Internet ve yararlanma yolları, Kelime işlemci programı ve kullanımı, hesap tablosu ve kullanımı, sunum programı, Veri Tabanı programı ve kullanımı, e-posta ve kullanımı.

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

“Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı; Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı Devleti’nin parçalanması; Mondros Ateşkes Antlaşması; İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı; Kongreler yoluyla teşkilatlanma; Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli; T.B.M.M.’nin açılması ve İstiklal Savaşı’nın yönetimini ele alması; Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadele; Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz; Eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele; Sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya’dan Lozan’a.

TDİ 101 Türk Dili I

Birçok durumda temel Türk Dilini kullanarak kendisini sözlü olarak ifade edebilir. Sözlü yönergeleri takip eder. Konu hakkında basit sorular sorar ve yanıt verir. Kendisini ve arkadaşlarını tanıtır, uygun telaffuz kullanır. Rutin işler hakkında konuşur, konuşma metinlerini yorumlayabilir. Bilinmeyen kelimelerin anlamlarını araştırır ve tahmin eder. Günlük yaşamda kullanılan konuşma dilini tanır. Konuşmada geçen ana fikri belirler. Türkçede kendisini yazılı olarak ifade edebilir. Kısa betimleyici paragraflar yazar. Sözlü ve yazılı anlatımda temel yapıları kullanır.

 

YDİ 101 Temel Yabancı Dil I (İngilizce, Fransızca, Almanca)

Çeşitli durumlarda sözlü olarak kendini ifade etme, bir konu hakkında basit sorular sorma, basit sorulara cevap verme, kendini tanıtma, basit konularda fikirlerini ifade etme, telaffuz edebilme, günlük konular hakkında konuşma, basit ihtiyaçlar ve ilgi ile ilişkili testleri ve diyalogları yorumlayabilmek, testlerde bilinmeyen kelimelerin anlamını araştırmak, özellikli bilgileri araştırmak, sosyal iletişim için yeterli kelimeleri kullanabilmek, gerçek yaşamda uygun kelimeleri kullanabilmek.

 

UYM 101 Üniversite Yaşamına Uyum Programı

Anabilim Dalının tanıtımı ve rektörlük tarafından ilan edilen bir çerçeveye uymak koşulu ile fakültemiz ve üniversitemiz tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler bulunmaktadır. Üniversite Yaşamına Uyum Programının genel koordinasyonu Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür. Öğrenci danışmanları tarafından yürütülmektedir.

 

BAT 109 Deri Teknolojisi

Deri ve dericilik, elde ediliş kaynaklarına göre deriler, deri kalitesini etkileyen faktörler, deri işlenti aşamaları, deri çeşit ve özellikleri, deride kalite bölgeleri ve saya parçalarında kullanımı, ayakkabı özelliğine göre deri kalınlıkları, deri analizi, deri bakımı ve korunması, sezon deri modası, yapay deriler ve özellikleri, doğal deriler ile farklılıkları.

 

BAT 111 Ayakkabı Malzemeleri

Ayakkabının çeşitli bölümlerinde kullanılan asıl, yardımcı ve süsleme gereçlerinin kullanım amacı, çeşitleri ve hammadde   özellikleri, kullanılan gereçlerin birbirine uyumu, sezon modası saya, taban ve süsleme gereçlerinin araştırılarak belirlenmesi ve sunu hazırlanması.

 

BAT 113 Davranış Bilimleri ve İletişim

Çalışma ortamında kendileri, iş arkadaşları ve örgütleri ile ilgili algılama, güdülenme, tutumlar, öğrenme, kişilik, değerler, inançlar, kültür, iletişim yolları, ikna, iletişim ögeleri, kişiler ve gruplar ile etkili ve doğru iletişim kurma yöntemleri.

 

BAT 115 Meslek Etiği

İş ve özel yaşamında davranışları biçimlendiren etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiği ve sosyal sorumlulukları içermektedir.

II.Yarıyıl

 

 

BAT 102 Model ve Stampaya Giriş

Kalıp bantlama, standart formun çıkartılarak modelin çizilmesi, simetrik ve asimetrik Gova modelleri ile Molyer modelin erkek ve kadın için farklı versiyonlarda stampalarının çıkartılması.

 

BAT 104 Yan Sanayi Ürün Tasarımı

Ayakkabı yapımının temel öğelerinden kalıplar, sezon modası erkek ve kadın kalıplarının ön- üst, arka, yan görünümlerinin etütleri, taban, ökçe, aksesuar etütleri, özgün eskizler oluşturma, dosya hazırlama ve sunum.

 

BAT 106 Saya Kesim ve Dikim Teknikleri

Dikim ve süsleme teknikleri, Simetrik ve Asimetrik Gova, Molyer, Oksford ve Pantuf model sayaların kesim ve dikimleri ile Model ve Stampaya Giriş dersinde hazırlanan modellerin kesim ve dikiminin yapılması.

 

BAT 108 Mesleki Teknik Çizim

Temel ayakkabı modellerinin saya parçalarındaki dikiş özelliklerini de aktararak gerçek ölçü ve numaralarına ve üretim tekniğine uygun yan ve ön görünümlerinin ışık gölge ve doku özellikleri ile yorumlanarak çizilmesi.

 

ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Yeni Türk Devleti’nin temeli olan inkılâplar ve tarihi kökeni; Cumhuriyet Rejiminin oturtulma çalışmaları; Mustafa Kemal Atatürk’ün iç ve dış politikası; Türkiye’de tek parti yönetimi devri; Çok partili siyasi hayata geçiş denemesi ve sonuçları; Jeopolitik ve Türkiye’nin jeopolitik durumu; Üniversite gençliğine yönelik psikolojik hareket tehdidi; Atatürkçülüğün tanımı ve önemi; “Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin” oluşması ve temel özellikleri; Atatürk ve fikir hayatı; Atatürk ve iktisat; Laiklik ve din.

 

TDİ 102 Türk Dili II

Türkçe´nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları.

YDİ 102 Temel Yabancı Dil II (İngilizce, Fransızca, Almanca)

Bir çok durumda temel İngilizce kullanarak kendisini sözlü olarak ifade edebilecektir. Sözlü yönergeleri takip eder. Konu hakkında basit sorular sorar. Basit sorulara yanıt verir. Kendisini ve arkadaşlarını tanıtır. Düşünce ve fikirlerini basit cümlelerle ifade eder. Uygun telaffuz kullanır. Günlük rutin işler hakkında konuşur. Temel ihtiyaçları ve ilgileri ile ilişkili düz metinleri/karşılıklı konuşma metinlerini yorumlayabilecektir. Metinlerdeki bilinmeyen kelimelerin anlamlarını araştırır. Metinlerdeki bilinmeyen kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Metinlerle ilgili basit sorular sorar. Okuduğu metindeki belirli bilgileri araştırır. Sosyal etkileşimleri için gerekli kelimeleri kullanabilecektir. Kelimeleri günlük hayatta uygun şekilde kullanır. Günlük yaşamda kullanılan konuşma dilini tanır. Sözlü yönergeleri saptayarak tepki verir. Konuşmada geçen ana fikri belirler. Dinlerken belli bir bilgiyi ayırt eder. İngilizce’de kendisini yazılı olarak ifade edebilecektir. Kısa betimleyici paragraflar yazar. Posta kartları, telefon numaraları ve resmi olmayan mektuplar yazar. sözlü ve yazılı anlatımda kullanılan temel yapıların şekil, anlam ve işlevlerini kullanabilecektir. Sözlü anlatımda temel yapıları kullanır. Yazılı anlatımda temel yapıları kullanır.

 

BAT 110 Staj

Model hazırlayarak stampalarını çıkartma, kesim yapma, ara işi yapma, saya dikimi, elde ve makinada montaj, taban birleştirme, kalite kontrol ve paketleme, proje hazırlama ve sunumu.

 

BED 104 Beden Eğitimi

Spor tanımı. Amatör ve profesyonel spor arasındaki farklar. Basketbol, hentbol, masa tenisi, badminton.

 

GUS 108 Resim

Resimi oluşturan ana malzemelerle uygulama yapılması

 

GUS 110 Müzik

Müzik ve insan etkileşimi, Dünyada müzik, müziklerin nitelik bakımından değerlendirilmesi.

 

HYK 104 Heykel

Derste öğrenci mask, tors, büst ve serbest çalışma yapar.

 

BTR 148 Ankara’nın Tarihi ve Kültürel Değerleri

Ankara’nın Tarihi, Ankara’nın Müzeleri, I. ve II. Meclis, Anıtkabir, I. ve II. Meclis, Anıtkabir, Ankara’daki Anıtlar ve Tarihi Binalar, Ankara’nın Tarihi ve Kültürel Değer Taşıyan Bölgeleri: Ulus, Beypazarı, Beypazarı, Kalecik ve diğer bölgeler.

BKT 120 Takıda Çağdaş Eğilimler

Takıya antropolojik yaklaşım, simgelerin yaşamımızdaki etkisi ve kültürel bedenimizin biçimlendirilmesinde takının yeri, tasarım ürünü ve sanat eseri olarak takının kimlikleri, altmışlardan yetmişlerin sonuna malzeme ve teknik olarak takıda gelişmeler, değişimler, sanat alanı olarak takı, teknolojinin takı kavramını yeniden biçimlendirmesi, çağdaş sanat müzelerinde takı koleksiyonları, yenilikçi veya deneysel takıların incelenmesi.

 

BMD 118 İmaj Yönetimi Ve Stil Danışmanlığı

Kişi imajını oluşturan etmenler, stil ve imaj yaratmada yüz hatlarının ve vücut şekillerinin analizi, kadın ve erkek giyimin özellikleri, vücut kusurlarının kamufle edilmesi, giyim stilleri, iş yaşamında giyim, aksesuar ve stil, makyaj ve saç stilleri.

 

BAT 112 Kumaş Bilgisi

Lif çeşitleri ve özellikleri, iplik, tekstil yüzeyler, dokumalar, dokusuz yüzeyler, doğal ve yapay liflerden elde edilen kumaş çeşitleri, ayakkabı üretiminde saya, saya astarı ve mostra, ökçede kullanılan kumaşlar ve nitelikleri.

 

BAT 114 Ayakkabı Tarihi

Ayakkabının ilk kullanımı, Grek ve Roma ayakkabıları, Orta Asya’da giyilen ayakkabılar, Orta çağ Avrupa modasında ayakkabılar ve ayakkabı elbise ilişkisi, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nde ayakkabı çeşitleri, yakın tarihte ve günümüzde giyilen ayakkabıların model, gereç, üretim vb. özellikleri.

 

BAT 116 Mesleki İngilizce

Ayakkabı tasarımı ve üretimi alanı İngilizce dil terminolojisinde temel teknik terimler, sözlük ve dokümanlar, isim, sıfat ve zarf cümlecikleri, makale ve dokümanların incelenmesi, sözlü ve yazılı iletişim, rapor ve proje hazırlama ve sunma konuları işlenmektedir.

 

BAT 118 Girişimcilik

Girişimcilik ile ilgili temel bilgiler, proje, program, yatırım, maliyet türleri, hukuki, iktisadi, çevre, teknik, mali, sosyal ve siyasi etüt, ön proje, kamu projeleri ve özel projeler arasındaki farklar ve proje uygulaması.

 

BAT 120 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

            İş kazaları ve meslek hastalıkları ile iş ortamında alınan ve alınması gereken temel sağlık ve güvenlik önlemleri ve iş güvenliği mevzuatı kapsamında hak ve sorumlulukları içermektedir.

III. Yarıyıl

 

 

BAT 201 Model ve Stampa Çıkarma

Oksford, Loafer, Pantuf ve Terlik-Sandalet modellerin erkek ve kadın ayakkabılarında çeşitli versiyonlarının teknik çizimini yaparak, standart formlarını oluşturmak ve stampalarını çıkartmak.

 

BAT 203 Bilgisayar Destekli Stampa Çıkarma

Gova, Molyer, Oksford, Casual ve Spor ayakkabı modellerinin yüz ve astar stampalarının oluşturulması, serilendirme ve stampaların kesimi.

 

BAT 205 Saya Kesim ve Dikimi

Loafer, Sandalet ile Lastikli, Fermuarlı ve Bağcıklı Bot ve Çizme sayalarının kesimi ve dikilmesi, Model ve Stampa Çıkarma dersinde hazırlanmış modellerin kesim ve dikimi.

 

BAT 207 Ayakkabı Tasarımı

Tasarım ile ilgili temel terim ve kavramlar, tasarım öge ve prensipleri, tasarım yöntemleri, tema kaynakları, tema belirleme, temaya uygun yan sanayi (kalıp, deri, kumaş, taban, ökçe, aksesuar vb.) materyallerin belirlenmesi, görsel hikâye panosunun hazırlanması, kalıp etüdü, eskiz çalışmaları, model geliştirme, modelden model geliştirme, çalışmaların sunumu.

 

BAT 209 Montaj ve Finisaj

Montaj teknikleri, montaj araç gereç ve ekipmanları, finisaj uygulamaları, terlik, sandalet, gova, molyer, oksford modellerinin montaj ve finisajı ile saya kesim ve dikimi derslerinde hazırlanan sayaların montaj ve finisajı.

 

BAT 211 Ayakkabı Hataları Ve Kalite Kontrol

Kalite ve kalite kontrol kavramları, malzeme alımı, ürün için malzeme seçimi, malzemelerin depolanmasında, üretim aşamalarında, paketleme, ürün depolama ve nakliye sırasında kalite kontrol uygulamaları.

 

BAT 213 Moda Eğilimleri

Moda kavramı, modayı etkileyen siyasi, ekonomik, sosyolojik ve kültürel faktörler, moda akımları ve kuramları, moda döngüsü ve moda trendlerini öngörü çalışmaları.

 

BAT 215 Alternatif Yabancı Dil (Mesleki İtalyanca)

Ayakkabı tasarımı ve üretiminde İtalyanca dil terminolojisinde temel teknik terimler, sözlük ve dökümanlar, isim, sıfat ve zarf cümlecikleri, makale ve dökümanların incelenmesi, sözlü ve yazılı iletişim, rapor ve proje hazırlama ve sunma.

 

BAT 217 Maliyet Hesaplama

Maliyet çeşitleri, maliyeti etkileyen faktörler, harcamalar, işletme ve idari masraflar, malzeme masrafları, malzeme miktar hesaplamaları, kar ve zarar tutarı ve satış fiyatını hesaplama.

 

BAT 219 Ayakkabı Aksesuarları

Ayakkabının, yüz, gamba, atkı, konç gibi saya parçaları ile ökçe üzerinde çeşitli gereçlerle ve tekniklerle yapılan aksesuarlar, güncel aksesuar formları ile yapımında kullanılan gereçlerinin araştırılması ve rapor hazırlanması, yeni form denemeleri.

 

BAT 221 Desen

Canlı modelden ayaklar incelenerek farklı açılardan ayağın iç ve dış yan görünümleri, üst ve alt görünüm çizimleri ve esneme hareketlerinin çizilmesi, ışık- gölge verilmesi ve çizimlerden kompozisyon oluşturma.

 

BAT 223 Bezeme Sanatı

Sanat ve süsleme sanatları, bezeme, motif ve kompozisyon, motiflerin kaynakları ve gelişimi, Hun, Göktürk, Uygur, Anadolu Selçuklu, Osmanlı devletinde ve diğer ülkelerde bezeme sanatı, bezemelerin kaynak ve biçimleri, motiflerin anlamları ve düzenlenme biçimleri.

 

BAT 225 Kişiye Özel Tasarım

Ayakkabı tasarımcıların yaşam-başarı hikayelerinin ve ikon olmuş kişiye özgü tasarımlarının araştırılarak incelenmesi, model kişi belirleme, hakkında veri toplama, ayakkabı- giyim stilini inceleme, ona özgü tasarım oluşturma, rapor yazımı ve sunum.

 

BAT 227 Ayakkabı Süsleme Teknikleri

Ayakkabının, yüz, gamba, ayna, atkı, konç gibi saya parçaları ile taban, ökçe ve mostra üzerinde kumaş, deri, metal ve plastik vb. gereçlerle çeşitli teknikler kullanılarak yapılan süslemeler.

 

 

 

BAT 229 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri

Bilimsel araştırma yöntemleri, araştırma yapılacak kaynaklar, araştırma yöntemi ve problemi belirleme, APA yazım yöntemi, rapor yazımı ve sunu hazırlama yöntemleri ve bilgisayar ortamında sunum.

 

BAT 231 Fotoğrafçılık

Fotoğraf makineleri, ışık kaynaklarının türleri ve özellikleri, fotoğrafın türleri ve örnekleri, biçim (belgesel, doğa, gezi, tanıtım vb.), teknikte (objektif, makineler, filtreler, filmler, siyah-beyaz), ve kompozisyonda (ayıklama, sadelik, estetik doz, simetri, keskinlik, renk perspektifi, hız, kontrastlık, ışık, altın kesit, bütünlük, denge) farklılıklar, fotoğrafla ilgili bilgisayar programları.

 

BAT 233 Satranç

Taş hareket ve özellikleri, notasyon, geçerken alma, rok ve rok atabilme kuralları; satrançta beraberlik, mat ve pat, taş hareket ve özellikleri, satrançta beraberlik, mat ve pat, şaha hücum, vezir ile mat ve kale ile mat, iki fil ile mat, fil ve at ile mat, turnuva deneyimi.

 

BAT 235 Antropoloji

Antropolojinin konusu ve alt dalları ve diğer bilimlerle ilişkisi, bilimin doğuşu, gelişimi ve sorunlar, İnsanın özellikleri, canlılar dünyasındaki yeri, göç yolları ve akrabalık ilişkileri, kültürel ve biyolojik çeşitlilik, Dünyadaki diller-kültürler ve mutfak, Anadolu insanlık tarihi ve biyolojik – kültürel çeşitlilik.

 

BAT 237 Diksiyon Ve Güzel Konuşma

İletişim kurma, ses kullanımı, diksiyon, vurgulama ve beden dilini etkin biçimde kullanarak meslek hayatında sözlü olarak kendini ifade etme ve sunum yapmak

 

BAT 239 Model Maket Yapımı

Maket yapımında kullanılan araç ve gereçler, yarışma maketleri, yarışmalarda kullanılan çeşitli teknikler, fraktal kurguya dayalı çeşitli strüktürler ve cnc ya da laser kesim teknikleri ile çeşitli strüktürlerin oluşturulması.

 

BAT 241 İlk Yardım

İlk yardımın temel uygulamaları, yetişkinlerde ve çocuklarda temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında, kanamalar, kırık, çıkık ve burkulmalarda, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda, yabancı cisim kaçmalarında ve diğer acil durumlarda ilk yardım.


IV.Yarıyıl

 

BAT 202 Model ve Stampa Uygulamaları

Spor ayakkabı modeli, yanları lastikli, bağcıklı bot ile fermuarlı çizme modellerinin erkek, kadın ve çocuklar için tekniğe, ölçülere ve estetik kurallara uygun olarak standart formlarının çıkartılarak stampalarının oluşturulması.

 

BAT 204 Bilgisayar Destekli Tasarım

Üç boyutlu programlarda ayakkabı tasarım çalışmaları için menü tanıtımı, komutların kullanılması, çizim, saya parça oluşturma, renklendirme ve doku oluşturma, dikiş, aksesuar takma ve süsleme komutlarını kullanarak Gova, Molyer, Oksford, Spor, Bot- Çizme ile Terlik- Sandalet model ayakkabı tasarımları.

 

BAT 206 Koleksiyon Hazırlama

Koleksiyon sürecine dair temel kavram, ilke ve açıklamalar, Sonbahar- Kış sezonu için yaratıcı ürün önerileri geliştirme, teknik detay araştırma, etüt ve tasarım çalışmaları, koleksiyon hazırlama, prototip yapımı, düzeltme ve son üretim, albüm hazırlama görsel sunum teknikleri ve sunum.

 

BAT 208 Ayakkabı Üretimi

Model ve Stampa Çıkarma Uygulamaları derslerinde hazırlanan modellerin kesim, dikim, montaj ve finisaj işlemleri, Saya Kesim ve Dikim Uygulamaları derslerinde hazırlanan sayaların montaj ve finisajları.

 

BAT 210 Proje Geliştirme

Proje konusu belirleme, araştırma yapma, bilgi toplama, erkek, kadın veya çocuklar için ürün tasarımı, model çıkartma ve örnek çalışma.

 

BAT 212 Üretim Yönetimi ve Verimlilik

İşletmelerde üretim yönetimi ve sistemi, üretim stratejisi ve verimlilik, planlama ve örgütleme, iş analizi yapılması, insan kaynaklarını planlamak, iş göreni seçmek, işe alıştırma ve performansını değerlendirmek, üretim ve kaynak planlaması, gelir- gider ve borç- alacak hesapları ile varlıkları ve kaynakları yönetmek.

BAT 214 Pazarlama Yönetimi

Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, pazarlar, rakipler, ürün ve fiyat yönetimi, pazarlama stratejileri, perakendecilik, planlama, perakendeciliğin finansal boyutu, perakende mağazalarda güvenlik yöntemi.

 

BAT 216 Artistik Çizim

Tasarım ögeleri, tasarım prensipleri, tasarlama yöntemleri, artistik çizim ilkeleri, estetik kurallar, kullanım amacı ve tercih nedenleri, kadın, çocuk ve erkek klasik ayakkabı modellerinin artistik çizime dönüştürülme teknikleri, doku ve renklendirmeler.

 

BAT 218 Tasarım ve Marka

Ar-Ge kavramları ve tasarım ilişkisi, ürün tasarım süreci, ürün kalitesinin standardizasyonu, marka ve logo oluşturma, markanın tescili, korunması, reklamcılık ve tüketici ilişkisi, markanın tüketiciye sunumu ve tüketici algısındaki etkileri.

 

BAT 220 Portfolyö Hazırlama ve Sunum

Proje- ürün sunum teknikleri hakkında genel bilgiler, portfolyo hazırlama ve sunum yöntemleri, elektronik veya çanta portfolyo, portfolyo sunumunda dikkat edilecek noktalar, sunum tanıtımları için özgeçmiş, davetiye, afiş ve broşür hazırlama, fuar- defile- sergi vb. organizasyonlara katılmak için gerekli unsurların incelenmesi ve planlama.

 

BAT 222 Geleneksel Ayakkabılar

Edik, yemeni, çarık, mest, kundura, nalın, takunya vb. geleneksel ayakkabıların kültürümüzde giyim gelenekleri, kullanım yeri ve özellikleri, üretim yöntemleri, yapımında kullanılan araç ve gereçler, süsleme teknikleri, günümüz ayakkabı modelleri ile karşılaştırılması.

 

BAT 224 El Yapımı Ayakkabı ve Çanta

El yapımı çanta ve ayakkabıların model ve yapım özellikleri, ülkemizde ve diğer ülkelerde gelişimi, Ahilik – usta- çırak eğitimi, model özelliklerine ve kullanım yerine göre çanta ve ayakkabılarda el yapım teknikleri, seri üretim sistemi ile karşılaştırma.

 

BAT 226 Üç Boyutlu Tasarım

Corel Draw ve Photoshop Programında; şekillendirme, çizim ve dolgu teknikleri, metinler, renk, ton düzenleme, filtreler, efektler, maskeler, vektör çizim ile 3D görünüm yollarını kullanarak özgün tasarım ayakkabılar oluşturma ve çalışmaları dosyalama.

 

BAT 228 Bilgisayarda Ürün Tasarımı

Ayakkabı üretiminde kullanılan sezon modası kalıp, taban, ökçe, aksesuar araştırmaları, temel komutlar, biçimlendirme, renklendirme, özgün fikir eskizleri, eskizlerden yola çıkarak bilgisayar ortamında ürün oluşturma.

 

BAT 230 Protokol ve Görgü Kuralları

Tanışma ve tanıştırılma, selamlaşma, yazışma, davetler, sofra kuralları, telefon ile görüşmelerde protokol, devlet protokolü, görgü ve nezaket kuralları.

 

BAT 232 Kalite Yönetimi

Kalite kavramı, kaliteyi etkileyen temel faktörler, standart-standardizasyon ve üretim ile hizmet sektöründe önemi, kalite yönetim sistemi modelleri, toplam kalite yönetimi ve önündeki engeller, yönetim süreci, stratejik yönetim, yönetime katılma, müşteri memnuniyeti yönetimi, sürekli gelişim.

 

BAT 234 Ekoloji Ve Çevre Bilgisi

İnsan faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilirlik açısından çevrenin önemi, Anadolu’nun bitki coğrafyası, Türkiye’nin doğal yaşam ortamları, biyolojik çeşitlilik, eko turizm, yaşam ve çevre dengesi.

 

BAT 236 Dağcılık ve Doğa Sporları

Dağcılığın tarihsel gelişimi, malzeme bilgisi, aletler ve diğer cihazlar, yürüyüş, çadırlar, düğümler ve bağlar, kamp kurma, kamp tertibatı ve taktiği, kazma ve kramponlar kullanma tekniği, karda ve buzda tırmanma, elbiselerin nitelikleri.

 

BAT 238 Badminton

Badminton sporunun tarihsel gelişimi: Dünyada badminton, Türkiye`de badminton, Badminton sporunda kullanılan malzemeler: badminton saha ve filesi, badminton direkleri, raket, top, giyim, ayakkabı, yardımcı malzemeler, Badmintonda vuruş ve koşu teknikleri: raket tutuş, temel duruş pozisyonu; vuruş bölgeleri ve vuruş çeşitleri: yüksek servis, kısa servis, swip servis, başın üstünden smaç, forehand el üstü vuruş, başın sol üstünden smaç, backhand el üstü vuruş, forehand el altı vuruş, backhand el altı vuruş, drive, drop, filede oyun; koşu yönleri ve teknikleri; vuruş ve koşu tekniklerinin öğretim metodu, Taktik.

 

BAT 240 Tenis

            Tenis sporunun tarihsel gelişimi ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi, oyun kuralları, raket tutuş çeşitleri ve temel duruş teknikleri, forehand, backhand, smaç, servis, lob ve slice (kesik) vuruş teknikleri, forehand ve backhand vole vuruş tekniği, duvar çalışmaları, hakemlik bilgisi.

 

BAT 242 Mitoloji

Mezopotamya antikçağ tarihi, Sumer, Akkad, Babil, Mısır, Anadolu Hitit Frig Urartu Mitosları, Yunan mitolojisi ve hikayeleri, İlyada, Odyseus ve Türk mitolojisi.