BAC 101 MUTFAK PLANLAMASI

İşletmelerde mutfağın yeri ve önemi, mutfak planlaması, mutfağın konumu ve fiziksel özellikleri, mutfak tasarımında optimizasyon, mutfakta kullanılan araç ve gereçler, mutfak personelinin görev ve sorumlulukları, mutfağın bölümleri, mutfak malzemelerinin bakım onarım ve temizliği, mutfak kazaları, mutfak araçlarının yapımında kullanılan ana malzemeler, mutfak işletmelerinde sanitasyon, hijyen ve güvenlik, mutfak araçlarının çalıştırılmasında kullanılan güç kaynakları, yüzey kaplama ve izolasyonunda kullanılan malzemeler, gıda güvenliği, HACCP ve TSE belgesi

BAC 102 TEMEL YİYECEK ÜRETİMİ II

Et, tavuk, balık, sebze suları ve stoklar, temel soslar ve kıvam artırıcılar, çorbalar, yiyecek gruplarının pişirme öncesi hazırlığı ve marinasyonu, yiyecek gruplarının uygun pişirme teknikleri kullanılarak pişirilmesi, salatalar ve salata sosları, makarnalar, pilavlar, kurubaklagillerle hazırlanan yemekler, tahıl ürünleri ile hazırlanan yemekler

BAC 103 GASTRONOMİ VE MUTFAK TARİHİ

Gastronomi teriminin doğuşu: Antik Yunanda Gastronomi alanında yapılan ilk çalışmalar, Roma İmparatorluğu döneminde gastronomi çalışmaları, , Ortaçağda gastronomi çalışmaları , 18. ve 19.Yüzyıl: Gastronominin bilimsel temelleri, 20. Yüzyıl: Bilimsel bir disiplin olarak “moleküler gastronomi”, gastronominin fiziksel ve kimyasal arka planı, Gastronominin kültürel, sosyal sanatsal, ekonomik , uygulama boyutları.

BAC 104 PASTANE ÜRÜNLERİ

Pastacılık ve ekmekçilik terminolojisi, Kremalar ve dolgu malzemeleri, Pandispanya ve bisküvilerin yapım tekniği, Tatlı sosları ve kaplamaları, Kek, meyve sosu ve hamur dekorasyonu, Muffin ve kek çeşitleri, Kurabiye yapım teknikleri, Profiterol ve choux hamuru yapımı, Mayalı hamurlara giriş, Tuzlu ve tatlı tart hamurları ve dolguları, Çikolata işleme teknikleri ve trüf çikolata yapımı, Mus yapım teknikleri ve çeşitler

BAC 105 TEMEL YİYECEK ÜRETİMİ I

Sebze türleri, sebzeleri pişirmeye hazırlama, uluslararası doğrama usulleri, haşlama (bouilli) yöntemi, buharda pişirme (steaming) yöntemi, sos içinde pişirme (breze) yöntemi, kendi suyunda pişirme (etüve) yöntemi, parlatarak (glazing) yöntemi, graten yöntemi, sote yöntemi, kızartma yöntemi, ızgara yöntemi, poşe yöntemi, sebzelerin muhafaza yöntemleri

BAC106 TİCARİ MATEMATİK

 

Yüzde hesapları, yüzde hesapları, faiz kavramı, faiz türleri, ıskonto kavramı ve türleri, iç ıskonto ve özellikleri, dış ıskonto ve özellikleri, iç ve dış faiz ile iç ve dış ıskonto benzerlik ve farkları, mali matematik-bileşik faiz ve bileşik ıskonto, dersin değerlendirilmesi ve sonuç, öğrencilerden geri bildirim alınması.

BAC 107 BESLENME İLKELERİ VE MENÜ PLANLAMA

Sağlıklı bir diyet sindirim, emilim ve taşıma, karbonhidratlar, yağlar ve proteinler, enerji dengesi ve vücut kompozisyonu, suda çözünen vitaminler, yağda çözünen vitaminler, su ve eser elementler, gıda güvenliği ve gıda etiketleri, beslenme ilkelerine uygun menü planlama, beslenme ilkelerine uygun menülerin uygulanması.

BAC 108 TİCARİ MATEMATİK

Yüzde hesapları, yüzde hesapları, faiz kavramı, faiz türleri, ıskonto kavramı ve türleri, iç ıskonto ve özellikleri, dış ıskonto ve özellikleri, iç ve dış faiz ile iç ve dış ıskonto benzerlik ve farkları, mali matematik-bileşik faiz ve bileşik ıskonto, dersin değerlendirilmesi ve sonuç, öğrencilerden geri bildirim alınması.

BAC 109 YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yiyecek içecek endüstrisi, yiyecek içecek işletmelerinde organizasyonel yapı, yiyecek içecek işletmelerinde yönetim ve fonksiyonları, yiyecek içecek işletmelerinde departmanlar arası iletişim, işletmenin kuruluşu ve kuruluş yeri seçimi, üretim maliyetleri ve fiyatlandırma stratejileri, yiyecek içecek işletmelerinde finansal yönetim, yiyecek içecek işletmelerinde pazarlama ve tutundurma faaliyetleri yiyecek içecek işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, yiyecek içecek işletmelerinde arge yiyecek içecek işletmelerinde servis yönetimi yiyecek içecek işletmelerinde tedarik, yiyecek iç işletmelerinde bütçe planlaması

BAC 110 SOĞUK MUTFAK VE MEZELER

Soğuk soslar ve marinatlar, Salatalar, Türk mutfağına ait soğuk mezeler, Dünya mutfağına ait soğuk mezeler, Soğuk ordövrler, Soğuk kanepeler ve sandviçler, Soğuk çorbalar, Zeytinyağlılar, Pate, galantin ve muşlar, Soğuk büfe, Soğuk tabakların hazırlanması ve sunumu, Soğuk büfelerin hazırlanması ve dekoru

BAC 111 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

Kalite kavramı ve tarihsel gelişimi, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim , yönetime katılma

BAC 112 MESLEK ETİĞİ

Etik kavramının kuramsal temelleri, Etik sistemleri Etik işlevleri, etik davranışının toplumsal etkenleri, mesleki etik normlarının tanıtımı ve sosyal sorumluluk, etiği etkileyen faktörler, toplumun taleplerine ve davranışlarına duyarlılık, işletmelerde etik ile ilgili sorunlar, yiyecek içecek işletmelerinde müşteri hakları ve şikayetleri, kusurlu hizmet ve ürünün tanımı ve özellikleri, yiyecek içecek işletmelerinde etik değerler, dünyada etik ilkeleri düzenlemeye yönelik çalışmalar, etik ile ilgili standartlar, kamu sektöründe, özel sektörde etik.

BAC 113 MESLEKİ YABANCI DİL 1

Times, if clauses, reported speech, tag questions, passives and causatives, adjective clauses, noun clauses, advanced reading exercises, upper ınt speaking exercises, upper ınt listening exercises, upper ınt writing exercises

BAC 114 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GIDA VE İŞ GÜVENLİĞİ

Mutfakta temizlik, hijyen ve sanitasyon, personel hijyeni, gıda sunumda sanitasyon, depolamada sanitasyon, gıda kökenli sağlık riskleri, gıda kontaminantları ve bozulma etkenleri, mikroorganizmaların gıdalarda üremesine etki eden faktörler, gıda koruma teknikleri ve ürün güvenliği, gıda katkı maddeleri, HACCP sistemi ve gıda endüstrisindeki gelişimi, ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi standardı, mutfakta iş güvenliğinin önemi, iş güvenliği ilkeleri

BAC 115 DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM

Çalışma ortamını en önemli unsurlardan biri olan bireyin, davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirleme, insanları anlama ve yönetebilmenin en önemli ögesidir. Ders kapsamında insan anlaşılmaya çalışılmakta ve onu olumlu olarak yönlendirmenin yolları gösterilmektedir.

BAC 116 MESLEKİ YABANCI DİL II

Careers in tourism, Destinations, Hotel facilities, Tour Operators, Dealing with guests, Travel agencies, Hotel reservations, Getting around, Eating out, Traditions, Special interest tours

BAC 117 GENEL TURİZM

Turizm ve turist kavramları, turizm çeşitleri, turizmin gelişimi, tarihi süreçte turizm, turizmin gelişmesine etki eden faktörler, turizm piyasası, turizm arzı, turizm talebi, turizmin ekonomik etkileri, ödemeler dengesi, istihdam etkisi, milli gelir etkisi, turizmin sosyal, ekonomik ve fiziksel çevre ilişkisi. turizm ve çevre, Türkiye’de turizmin geleceğine yönelik SWOT Analizi

BAC 118 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Yaygın kullanılan Office Programları, Office Arayüzü, Yenilikleri, Word programı Arayüzü, Word geliştirilen ve yeni özellikleri, Word ile Form belgeleri hazırlama, formu güvenli kılma, belgeyi farklı formatlarda kaydetme, Şablonlar ve Şablon Belgesi İndirme, düzenleme ve oluşturma, Microsoft Excel programı Arayüzü, yenilikler. Temel Matematik ve İstatistiksel hesaplamalar yapmak

BAC 120 ÇEVRE KORUMA

Çevre ve çevrenin gelişim süreci, çevre sorunları ve kirlilik, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, nükleer enerji ve radyoaktif kirlenme çevrenin korunması ve hukuksal düzenlemeler, çevre mevzuatını oluşturan ulusal yasalar, turizm ve değişim, değişen turizm anlayışı ve talep, ekoturizm çeşitleri ve Türkiye.

 

BAC 201 YİYECEK VE İÇECEK MALİYET KONTROLÜ

Maliyet ve gider kavramları, sabit, değişken, ortalama, marjinal ve toplam maliyetler, yiyecek içecek maliyet kontrolü, satın alma: satın alma prosedür ve yöntemleri, tedarikçilerin seçimi, alımlarla ilgili muhasebe kontrolleri, tesellüm kontrolü, tesellüm prosedürü, depolama, dağıtım ve stok kontrolü, üretim: menü planlaması ve satış tahminleri, gelir kontrolü, mekanik gelir kontrol yöntemleri, yiyecek içecek maliyet kontrol yöntemleri: basit maliyet kontrol yöntemi, ayrıntılı maliyet kontrol yöntemi, standart maliyet yöntem, potansiyel maliyet kontrol yöntemi, standart reçeteler ve porsiyon maliyetlerin hesaplanması, satış fiyatı belirleme

BAC 202 YÖRESEL MUTFAKLAR

Akdeniz mutfağı, Ege mutfağı, Trakya Mutfağı, Karadeniz mutfağı, Doğu Anadolu Mutfağı, Güneydoğu Anadolu mutfağı, İç Anadolu Mutfağı hakkında bilgilendirme ve uygulama çalışmaları.

BAC 203 TÜRK OSMANLI VE ANADOLU MUTFAĞI

Türk, Anadolu ve Osmanlı mutfakları hakkında genel bilgiler, Anadolu mutfağının doğuşu: Sümerler, Anadolu mutfağının tarihsel gelişimi: Hitit kültürü ve mutfağı, Anadolu mutfağının tarihsel gelişimi: Helenistik dönem, Anadolu mutfağının tarihsel gelişimi: Roma ve Bizans dönemi, Orta Asya Türk mutfağı, Orta Asya Türk mutfağında göçler sırasında meydana gelen etkileşimler, Selçuklu mutfağı, Anadolu Selçuklu mutfağı, Osmanlı mutfağı (1299-1453), Osmanlı mutfağı (1453-1923), Cumhuriyet dönemi Türk mutfağı (1923-1945), Cumhuriyet dönemi Türk mutfağı (1945-1980), Günümüz Türk mutfağı

BAC 204 DÜNYA MUTFAKLARI

Asya mutfakları: İran mutfağı, Rus ve Orta Asya mutfakları, Hint Mutfağı, Çin mutfağı, Tayland, Kore ve Japon mutfakları Avrupa mutfakları: İtalyan mutfağı, Fransız mutfağı, İspanyol mutfağı, Güney Amerika Mutfakları, Orta Amerika mutfakları, Kuzey Amerika mutfakları, Afrika mutfakları, Avustralya ve Yeni Zelanda mutfakları.

BAC 205 AÇIK BÜFE KOKTEYL VE ZİYAFETLER

Açık büfe tanımı, özellikleri ve türleri, açık büfe organizasyonlarında planlama ve ön hazırlık çalışmaları, açık büfe menüleri oluşturma fiyatlandırma, açık büfe menülerinin uygulanması, kokteyl tanımı, özellikleri ve türleri, kokteyl organizasyonlarında planlama ve ön hazırlık çalışmaları, kokteyl menüleri oluşturma fiyatlandırma, kokteyl menülerinin uygulanması, ziyafet tanımı, özellikleri ve türleri, ziyafet organizasyonlarında planlama ve ön hazırlık çalışmaları, ziyafet menüleri oluşturma fiyatlandırma, ziyafet menülerinin uygulanması

BAC 206 BESLENME ANTROPOLOJİSİ

Avcı toplayıcı toplumlarda beslenme, yerleşik hayata geçiş ve tarım, tarımın devriminin insan topluluklarının yaşamında meydana getirdiği değişimler, beslenme kültürü ve toplumsal yapı: Sümerler, Hitit, Antik Mısır ve Çin medeniyetleri, Antik Yunan ve Roma medeniyetleri, Orta Asya ve Anadolu’da Türkler, Amerikan yerlileri, Aborjinler, sanayi devrimi ve modern mutfakların doğuşu, İkinci Dünya Savaşı sonrası gıda endüstrisinde yaşanan gelişmeler, günümüz toplumlarında teknoloji ve beslenme.

BAC 207 İÇECEK ÜRETİMİ

İçecek kültürü ve tarihsel gelişimi, geleneksel Türk mutfak kültüründe içecekler, soğuk alkolsüz içecekler, soğuk alkolsüz içeceklerin üretim süreçleri, soğuk alkolsüz içeceklerle hazırlan kokteyller, soğuk alkolsüz içeceklerin/kokteyllerin servisi, alkollü içecekler, alkollü içecekler üretim süreçleri, alkollü içeceklerle hazırlanan kokteyller, soğuk alkolsüz içeceklerin/kokteyllerin servisi, sıcak içecekler, sıcak içeceklerin üretim süreçleri, sıcak içeceklerin servisi, yemek gruplarına uygun içeceklerin seçimi

BAC 208 SEKTÖR ANALİZİ VE ÖRNEK ÇALIŞMA

Gıda sektörünün ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi, yiyecek içecek işletmelerinin ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi, yiyecek içecek sektörünün ekonomik yapı içindeki yeri ve önemi, yiyecek içecek sektöründe işgücü piyasası ve işgücü ihtiyacı, yiyecek içecek işletmelerinin mali yapıları, restoran değerlendirme kriterleri: Michelin konsepti, restoran kuruluş aşamaları:

BAC 209 GASTRONOMİ TURİZMİ

Turizm türleri, Kültür turizmi ve gastronomi turizmi, Gastronomi turizminin ekonomik boyutu, Gastronomi turizminin sosyal ve kültürel boyutu, Gastronomi turizminde sürdürülebilirlik , Destinasyon pazarlama aracı olarak gastronomi turizmi, Destinasyon imajı ve gastronomik değerler, Dünyada gastronomi turizmi: Fransa, İtalya ve İspanya, Dünyada gastronomi turizmi: ABD, Kanada, Güney Afrika ve Tayland, Turistik ürün olarak Türkiye’nin sahip olduğu gastronomik değerler, Coğrafi işaretler, Türkiye’nin Gastronomi turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi, Gastronomi turizminde yiyecek içecek/konaklama işletmelerinin önemi

BAC 210 MUTFAK AKIMLARI

Mutfak akımlarını oluşturan etkenler, mutfak akımı ve mutfak modası arasındaki farklar, Klasik Fransız Gastronomi sanatının doğuşu, Fransa’da “Yeni Mutfak” akımı, Mutfak Pratik: Klasik Fransız Mutfak Sanatı ve Yeni Mutfak Anlayışı, yöresel mutfak akımlarının doğuşu; coğrafi işaretleme, mutfak pratik: yöresel mutfaklar, fast food akımı: tanımı, doğuşu ve yaygınlaşması, mutfak akımı: fast food uygulamaları, Akdeniz beslenme modeli, Akdeniz mutfak anlayışı ve akımı; sağlıklı mutfak anlayışı, mutfak uygulamaları, etnik mutfaklar; tanım, örnekler ve uygulamalar, füzyon mutfak anlayışı, mutfak pratik: füzyon mutfak mönü uygulamaları; slow food; organik gıda; sürdürebilir mutfak anlayışı.

BAC 211 MESLEKİ YABANCI DİL 3

Careers in tourism, Destinations, Hotel facilities, Tour Operators, Dealing with guests, Travel agencies, Hotel reservations, Getting around, Eating out, Traditions, Special interest tours

 

BAC 212 GÖRGÜ KURALLARI ve PROTOKOL

Tanışma ve tanıştırma kuralları, hitapla ilgili kurallar, yazışmalarda dikkat edilecek kurallar, telefon görüşmelerinde uyulması gereken kurallar, selamlama kuralları, ziyaret ve görüşmelerde uyulacak kurallar, yemekle ilgili kurallar, toplantılarla ilgili kurallar, giyimle ilgili uyulması gereken kurallar

BAC 213 CATERİNG VE TOPLU YEMEK HİZMETLERİ

Catering ve toplu yemek hizmetlerinin sınıflandırılması tesis içi toplu yemek hizmetleri tesis dışı toplu yemek hizmetleri catering ve toplu yemek hizmetlerinde kullanılan ekipman ve donanımlar, catering ve toplu yemek hizmetlerinde hijyen ve sanitasyon sistemleri, catering ve toplu yemek hizmetlerinde menü planlama ve fiyatlandırma, catering ve toplu yemek hizmetlerinde satın alma, catering ve toplu yemek hizmetlerinde üretim süreci, catering ve toplu yemek hizmetlerinde dağıtım sistemleri, catering ve toplu yemek hizmetlerinde menü uygulamaları.

BAC 214 TEMEL GÖRSEL SANATLAR

Sanat tarihi I, sanat tarihi II, rönesanstan günümüze sanat akımları, Siyah-Gri-Beyaz, Koyu-Orta-Açık, 3’lü Valör, 9’lu Valör, küp üzerine farklı kaynaklardan ışık düşürmek yoluyla açık-koyu çalışması, perspektif, Bir yüzeyde büyük-küçük, sık-seyrek, uzak-yakın vb. küplerle, dinamik-statik, simetrik-asimetrik kompozisyonlar oluşturmak, iki farklı malzeme ve dokuda objeyle etüd, obje analizi, (Yabancılaştırma) bir objenin 4 aşamada farklılaştırılması, tabak dizaynında renk ve kompozisyon, büfe dizaynında renk ve kompozisyon, pasta süslemelerinde renk ve kompozisyon.

BAC 215 VEJETERYAN MUTFAĞI

Vejetaryen beslenmenin tanımı ve özellikleri, vejetaryen beslenme kültürünün doğuşu ve tarihsel gelişimi, vejetaryen beslenmenin felsefi ve ahlaki boyutu, vejetaryen beslenmenin sağlık üzerine etkileri, vejetaryen mutfakta kullanılan malzemeler, alternatif bitkisel protein kaynakları, bitkisel gıdalarla yeterli ve dengeli beslenme, özel durumlar için vejetaryen beslenme (hamile, yaşlı, çocuk), vejetaryen mutfağında çorbalar, vejetaryen mutfağında mezeler ve aperatifler, vejetaryen mutfağında sebze yemekleri, geleneksel reçetelerin vejetaryen beslenme sistemine uyarlanması, beslenme ilkelerine uygun vejetaryen menü hazırlama, örnek vejetaryen menü uygulaması

BAC 216 MOLEKÜLER GASTRONOMİ

Apicius’tan günümüze moleküler gastronomi çalışmaları, bilimsel bir disiplin olarak moleküler gastronominin doğuşu: Herve This ve Nicola Kurti’nin çalışmaları, moleküler gastronominin çalışma alanları, moleküler gastronomi moleküler mutfak ayrımı, bir akım olarak moleküler mutfak.

BAC 217 ÖZEL İLGİ TURİZMİ

Özel ilgi turizmine giriş, özel ilgi turisti, özel ilgi turizmi çeşitleri, gastronomi turizmi, viski turizmi, peynir turizmi, temalı restoranlar, alışveriş turizmi, şarap turizmi, temalı oteller, doğa – bitki turizmi, kahve turizmi, gurme seyahatler.

BAC 218 YEMEK STİLİSTLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIĞI

Fotoğraf Makinesinin tanıtımı ve makine ayarları, fotoğrafta özel efektler, görüntüleri projekte etmek, fotoğraf makinası efektleri, filtre ile efekt uygulamaları, hareket, film efektleri, karanlık oda efektleri , fotoğrafta sanatsal yaklaşımlar, yemek fotoğrafçılığı, menü fotoğraflama.

 

BAC 219 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Çalışma çizelgesi hazırlanırken dikkat edilecek hususlar, iş kanunu, işletme kuralları, değerlendirme kriterleri, çalışma ortamını içinde dikkat edilecek hususlar, ast-üst koordinasyonu, bilgi verme yöntemleri, motivasyon, toplam kalite, stratejik plan, mesleki organizasyonlar, hizmet içi eğitimler

BAC220 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ    

Kalite yaklaşımları, kalite standartları, üretim ve hizmet sektöründe kalite standardının önemi, kalite ve verimlilik, kalite ve maliyet, toplam kalite yönetiminin tarihsel gelişimi, toplam kalite yönetiminin temel esasları, toplam kalite yönetiminin araç ve teknikleri, toplam kalite yönetimi uygulama adımları, toplam kalite yönetiminde sorun çözme teknikleri, Türkiye’de TKY uygulamaları.

BAC 221 ALTERNATİF MESLEKİ YABANCI DİL-I

Kendini tanıtma basit soru cümleleri, soru cümleleri, fiil çekimleri ve cümle kurma, mutfakta ve restoranda konuklarla sohbet, soru cümleleri, soru cümleleri ve şimdiki zaman, belirli ve belirsiz artikellerin çoğul durumları, cümle tipleri ve olumsuz ifadeler, mutfak terimleri, pişirme terimleri, grafik anlama, olmak fiilinin geçmiş zamanı, öz geçmiş hazırlama

BAC 222 MESLEKİ YABANCI DİL-IV (İNGİLİZCE)  

Mutfak terminolojisi, Sipariş alma, İş başvurusu yapma, Check in yapma. Anketlere cevap verme. Bilgi broşürü hazırlama, Fax yazma, Tur planlama, İş görüşmesi yapma, CV yazma.

BAC 223 HALKLA İLİŞKİLER

Halkla İlişkiler Kavramı ve Olgusu üzerindeki tartışmalar, Halkla İlişkiler Çalışmalarının Amaçları .   , Halkla İlişkiler Sürecinin İşleyişi, Halkla İlişkilerde Etik İlkeler, Halkla İlişkiler Çalışanlarının Yaptıkları İşler ve sahip Olmaları Gereken Nitelikler , Reklamcılık, Propaganda, Pazarlama ve Gazetecilik ile Halkla İlişkiler çalışmaları Arasındaki Farklılıklar , İletişim ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Açısından Hedef Kitle ve Kamuoyu Kavramları Örgüt Kavramı.

BAC 224 ALTERNATİF MESLEKİ YABANCI DİL II    

Kendini tanıtma basit soru cümleleri, soru cümleleri, fiil çekimleri ve cümle kurma, mutfakta ve restoranda konuklarla sohbet, soru cümleleri, soru cümleleri ve şimdiki zaman, belirli ve belirsiz artikellerin çoğul durumları, kurstaki eşyaların öğrenilmesi, yeni isimlerin listelenmesi, tekil ve çoğul artikeller, cümle tipleri ve olumsuz ifadeler, mutfak terimleri, pişirme terimleri, grafik anlama, ve olmak fiilinin geçmiş zamanı, öz geçmiş hazırlama

BAC 225 TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Tüketici davranışlarına giriş, tüketici davranışı pazarlama ilişkisi, tüketici davranış modelleri, tüketici davranışını biçimlendiren bireysel farklılıklar, tüketici yaşam tarzları ve pazar bölümlendirme, tüketici davranışını biçimlendiren psikolojik süreçler ve durumsal etkiler, sosyo-kültürel etkenler, tüketici karar verme ve satın alma davranışları, tüketicilerin satın alma ve satın alma sonrası davranışları, tüketicilerin bilişsel yapıları, tüketici davranışları araştırmaları, yeni tüketici eğilimleri, tüketim toplumu ve tüketim kültürü tartışmaları.

BAC 226 KONUKLA İLETİŞİM

İletişim türlerinin sınıflandırılması, yazılı ve sözlü iletişim, telefonla iletişim, sözsüz iletişim kodlarının önemi, yüz yüze iletişimde beden dili kullanımı ve önemi, konuk tipleri ve davranışları, konuğun işletme içerisinde karşılaşabileceği olağan dışı durumlar, müdahale edilmesi mümkün olmayan durumlar, konuk isteklerinin, şikayetlerinin alınması, konuk isteklerinin, şikayetleriyle ilgili kullanılacak formlar ve değerlendirme yöntemleri.

BAC 227 GİRİŞİMCİLİK

Proje, program, yatırım, maliyet türleri, proje modeli, öğrencilerin hazırlayacakları bir proje belirlemeleri, iktisadi etüt, çevre etüdü, iktisadi etüt, teknik etüt, mali etüt, sosyal etüt, siyasi etüt, ön proje, ön projenin değerlendirilmesi, kamu projeleri ve özel projeler arasındaki farklar, projenin uygulaması, EEOZ, EGOZ, kritik yol, Microsoft Project programı.

BAC 228 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Araştırma yöntemleri, niceliksel araştırma (quantitative research), niteliksel araştırma – qualitative research: (gözlem, örnek olay, mülakat, anket), araştırma kaynakları (kütüphaneler, elektronik ortam, üniversite kütüphaneleri, devlet arşivleri, elektronik kütüphaneler, süreli yayınlar, gazete arşivleri), bilimsel yazma ve sunu hazırlama, ofis programlarına ait uygulamalar, APA yazım yöntemi. içindekiler tablosu, kaynak gösterme, tablo ve grafik hazırlama, Problemin ortaya konması, amacın ve konuya ait önemin belirlenmesi, araştırmayla ilgili varsayım, sınırlılıklar, yöntemin ortaya konması, araştırma yapılacak konuyla ilgili kaynak taraması yapma, rapor ve yazım aşaması, hazırlanan konunun sunulması, sunulan konu üzerinde tartışma ortamı.

BAC 230 KARİYER GELİŞİMİ VE PLANLAMASI

Kariyer Planlama ve Gelişimi, Kariyeri Safhaları: Kişisel Tercihleri Bilmek, Dünyadaki Kariyer Eğilimleri, İş Dünyasında Yaşanan Gelişmeler ve Çalışanlardan Beklentileri, Özgeçmiş Hazırlama Yöntemleri (Europass Özgeçmiş Hazırlama), Mülakat Teknikleri (Etkileyici bir iş görüşmesi nasıl yapılır?), Performans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetiminin Kariyer Planlamasındaki Yeri, İşe Yerleşme ve Örgütsel Kariyer Planlaması, Kariyer Planlama Sorunları, Ev-İş (Yaşam) Dengesinin Kurulması, İş Dünyasından Profesyonel Bir Ziyaretçinin Derse Katılımı, Uluslararası Kariyer Programları.

BAC 232 EKOTURİZM

Ekoturizm Tanımı ve İlgili Kavramlar Ekoturizmin Tarihi Gelişimi Ekoturizmin Faydaları/Ekoturizmin Özellikleri Ekoturizmin Kriterleri/Ekoturizmin İlkeleri Ekoturizmin Sektörel ve Sosyal Yapısı/Ekoturizm Endüstrisi Dünyada Ekoturizm Endüstrisinin Gelişimi/Türkiye’de Ekoturizm Endüstrisinin Gelişimi Ekoturizm Planlaması Ekoturizm Etkinliklerinin Sınıflandırılması Ekoturizm ve Korunan Alanlar Ekoturizmin Etkileri/Çevresel Boyutu/Toplumsal ve Kültürel Etkisi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Turizmin Çeşitlendirilmesine Yönelik Projeleri Dünyadaki Ekoturizm Uygulamaları