Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı, 2014 yılında Ankara Üniversitesi, Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Beypazarı Meslek Yüksekokulu’nda eğitim-öğretime başlamıştır. Bu programın amacı, iki yıllık (dört yarıyıl) ön lisans öğrenimi kapsamında ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. maddesi ile 5. maddesinin a ve b bentlerinde belirtilen ana ilkeler doğrultusunda, ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ alanında eğitim almış uzman personele olan ihtiyacı karşılamak üzere, her türlü acil durum merkezleri, sivil savunma ekipleri, itfaiye teşkilatları, ilgili kamu kurum-kuruluşları ve özellikle AFAD bünyesinde uzman pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirmektir. Birinci öğretim kapsamında Türkçe ve örgün eğitim verilmektedir. 45 günlük staj uygulaması ile bireye verilen teorik eğitimin uygulamaya dökülerek mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanması ve kolay adapte olabilmesi amaçlanmaktadır.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanı ön lisans derecesi (Associate Degree) almaya hak kazanmakta ve “Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri” unvanı almaktadırlar.