Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzaktan Ön Lisans Programı’nın amacı, Afet Risk Yönetiminin farklı aşamalarında; afet öncesi dönemde önleme ve zarar azaltma, afet sırasında koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya, yönetmeye, afet sonrasında yeniden inşaa ve iyileştirme konularında mesleği ile ilgili bilgi ve beceriye sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci uzmanlar yetiştirmektir.
Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzaktan Ön Lisans Programı Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen bir programdır. Program mezunları, her türlü ulusal ve uluslararası İtfaiye Teşkilatı’nda, Acil Yardım Komuta Merkezlerinde, Türk Kızılay’ında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda, Belediyelerde ve diğer ilgili kurum kuruluşlarda istihdam edilebileceklerdir.
Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır. Programda 20 gün staj zorunluluğu vardır. Öğretim yılı içinde, bir dönemde her ders için biri ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınav yapılmaktadır. Bütünleme sınavı vardır.
Derslerin ara sınavları gözetimsiz olarak evde ya da herhangi bir yerdeki internet ortamında, final sınavları ise Ankara Üniversitesi tarafından belirlenen çeşitli merkezlerde, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun illerinde (bütünleme sınavı sadece Ankara’da) gözetimli yüz yüze oturumlar veya internet ortamında gözetimli elektronik sınav halinde yapılır.
Bunun dışında bazı dersler için, ara sınav yerine proje ödevi verilebilir. Öğrenciler isterlerse, normal eğitim süresi içinde başarısız oldukları dersleri, 12 krediye kadar olmak kaydıyla yaz döneminde alabilirler. Program öğrencileri, Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Bu programdan mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans diploması almaya hak kazanırlar.