2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde 1.Ek Sınav Hakkını Kullanan Öğrencilerin Sınav Sonuçları