Azami Öğrenim Süresi Sonunda Mezun Olamayan Öğrencilerin Dikkatine

Azami öğrenim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan ancak tüm dersleri alan öğrencilere, “Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” nin Azami öğrenim süresi sonundaki Ek Sınavlar başlıklı 34. maddesine istinaden daha önce alıp başarısız oldukları bütün dersler için iki Ek Sınav hakkı verilecektir.

Bu durumdaki öğrencilerin döneminde ders kaydı yapmaları gerekmektedir. Bahar döneminde başarısız olunan dersler için 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek akademik takvimde belirtilen tarihlerde interaktif ders kaydı yapılması gerekmektedir.

Öğrenciler; 1. EK SINAV haklarını dönem sonunda yapılacak olan Final Sınavlarında, 2. EK SINAV haklarını da Bütünleme  Sınavlarında kullanacaklardır.

Ayrıca; sınav haklarını kullanarak veya kullanmadan başarısız ders sayısını 3 ve altına düşüren öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavlarına girebileceklerdir.

Öğrencilere duyurulur.

EK SINAV HAKKI VERİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ